Propaangasgebruikers kunnen van contract af

19-11-2020 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Gebruikers van propaangas krijgen de mogelijkheid tussentijds van een vijfjarige leveringsovereenkomst af te komen.

Tot voor kort konden gasleverancier de prijs tijdens de looptijd ongestraft verhogen en hadden klanten geen goed inzicht in de manier waarop de prijs tot standkwam. Een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag biedt propaangasgebruikers nu wel die mogelijkheid om bij een tussentijdse prijsstijging het contract te beëindigen.

Antargaz

Twee klanten van Antargaz, een van de vier grote leveranciers – naast Benegas, OK Gas en Primagaz – waren naar de rechter gestapt omdat ze niet gehouden wilden worden aan een vijfjarig contract als tijdens de looptijd prijsverhogingen werden doorgevoerd.

De kantonrechter geeft de gebruikers van progaangas daarin nu gelijk. Antargaz moet bij prijsbepaling en bij bepaling van de overige inhoud van de overeenkomst, rekening houden met het bestaan van een tussentijdse wettelijke mogelijkheid tot opzeggen, aldus de kantonrechter.

Uitspraak kantonrechter

“Een overeenkomst, als bedoeld in artikel 6:236 aanhef en onder j van het Burgerlijk Wetboek, is er ter bescherming van de consument, dus moet juist wel tussentijds opzegbaar zijn”, aldus de kantonrechter in de uitspraak.

Het argument van Antargaz dat ze bij een tussentijdse opzegging haar investeringen niet kan terugverdienen, schuift de kantonrechter terzijde. Antargaz heeft dit niet onderbouwd, naar het oordeel van de kantonrechter. “Antargaz moet haar contracten zo inrichten dat zij haar investeringen kan terugverdienen op een manier die inzichtelijk is voor de consument.”

Blij met de uitspraak

Hans Iseger, directeur van propaanveiling.nl is blij met deze uitspraak. “De twee consumenten die deze rechtszaak aanspannen waren al zeker dertig jaar klant bij Antargaz en betaalden samen ongeveer € 1.000 per jaar te veel. Hun overeenkomst bij Antargaz liep nog twee jaar door, maar zolang wilden ze terecht niet meer wachten.”

Toch heeft Iseger ook wel enig begrip voor Antargaz. “Bij de eerste overeenkomst – als de leverancier voor eigen kosten een nieuwe tank plaatst – valt er wel wat voor te zeggen in verband met die investeringen dat de periode van vijf jaar wordt uitgediend door de klant. Overigens maakt de uitspraak geen onderscheid tussen een eerste of tweede vijfjarige periode.” Volgens Iseger zet deze uitspraak voor veel propaangebruikers de deur open over te stappen naar een andere leverancier, zonder eerst het einde van de lopende overeenkomst af te hoeven wachten.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beukema
Eric Beukema Redacteur
Meer over


Beheer