Protocol vrijwaart teler niet voor claim chloorprofam

Een correct uitgevoerd reinigingsprotocol voor aardappelschuren geeft geen garantie dat de teler geen claim krijgt van de verwerker als er toch te veel chloorprofam in de aardappelen zit.

De teler blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aardappelen die hij aflevert, zegt directeur André Hoogendijk van Brancheorganisatie Akkerbouw. “De teler is er dus ook verantwoordelijk voor dat zijn aardappelen onder de MRL-norm zitten wat betreft chloorprofam.”

Chloorprofam vanaf 8 oktober verboden

Het protocol is opgesteld door Europese organisaties uit de aardappelketen. Het kiemremmingsmiddel chloorprofam mag vanaf 8 oktober 2020 niet meer gebruikt worden. Het is in het verleden veel toegepast omdat het relatief goedkoop is en erg effectief. Maar chloorprofam (onder andere bekend onder de merknaam CIPC) laat residuen achter in bewaarschuren, inschuurapparatuur en kisten.

Reinigingsprotocol minimaliseert residuen chloorprofam

Naar schatting werd ruim 90% van de aardappelen kiemvrij gehouden met chloorprofam. Het reinigingsprotocol is opgesteld om het risico te minimaliseren dat bij de bewaring van oogst 2020 toch residuen van chloorprofam in de aardappelen terecht komen.

Voor chloorprofam geldt nu nog een norm van 10 milligram per kilo aardappelen. Bij een middel dat geen toelating (meer) heeft, is de MRL standaard 0,01 mg.

Tijdelijk hogere MRL voor chloorprofam aangevraagd

De Europese organisatie van aardappelverwerkers (EUPPA) heeft Brussel gevraagd tijdelijk een hogere MRL voor chloorprofam in aardappelen vast te stellen, omdat zelfs een zeer grondige reiniging geen 100% garantie biedt dat alle chloorprofam uit de bewaarschuur en aardappelkisten is verdwenen. Hoogendijk verwacht die beslissing pas in september. “Het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) geeft advies aan de Europese Commissie hierover. Waarschijnlijk komt de Commissie in juni met een voorstel. Daar moet over worden gestemd door de 27 lidstaten. Die beslissing verwacht ik in september. Het is dus nog de vraag of er een tijdelijke verhoogde MRL komt en zo ja hoe hoog die wordt en hoe lang die gaat gelden.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.