Provincie naar Raad van State om intern salderen

Foto: Hoge Noorden
Foto: Hoge Noorden

De Provincie Fryslân gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van rechtbank Groningen over het intern salderen van een veebedrijf in Ee.

Gedeputeerdee Staten hebben besloten pro forma hoger beroep aan te tekenen. Dat geeft tijd om de zaak gezamenlijk met de andere provincies en de ministeries van LNV en IenW voor te bereiden.

Niet goed genoeg onderbouwd

De uitspraak van 11 maart ligt zwaar op de maag bij zowel de provincies als in de landbouw. De rechtbank oordeelde in een zaak aangespannen door MOB dat intern salderen niet goed genoeg onderbouwd is. De stikstofreducerende werking van emissiearme stallen zou onvoldoende zeker zijn, waardoor niet hard genoeg zou zijn aangetoond dat bedrijfsuitbreiding mogelijk is zonder toename van de stikstofdepositie op natuur. Onbekend is wanneer de zaak dient en wanneer een uitspraak te verwachten is. Dat kan misschien wel jaren duren.

NB-vergunningsaanvragen

Op dit moment worden nieuwe NB-vergunningsaanvragen nog gewoon in behandeling genomen, aldus de woordvoerder van provincie Fryslân. “Eerdere fases in vergunningverlening gaan door, ook is er gewoon contact met de aanvragers bij het eventueel ontbreken van stukken.”

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.