Provincie Noord-Brabant stimuleert biologische en lokale catering

15-12-2022 | |
De provincie Noord-Brabant wil biologische catering stimuleren. - Foto: Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant wil biologische catering stimuleren. - Foto: Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft de Intentieverklaring Biologische Inkoop Catering opgesteld. Hiermee daagt de provincie Brabantse organisaties uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026.

Het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw bedraagt nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 heeft de provincie de ambitie uitgesproken om dit percentage te laten groeien naar 15%.

Ze doet dit onder meer door organisaties te stimuleren gebruik te maken van biologische en lokale catering. “Biologisch voedsel heeft diverse voordelen: het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving”, aldus de provincie Noord-Brabant.

Gelijkmatige stijging van de vraag

De provincie onderstreept het belang van biologische catering: “Door biologisch – en liefst Brabants – in te kopen, steunen we onze boeren om biologisch te gaan of te blijven produceren. We zorgen daarmee voor een geleidelijke en gelijkmatige stijging van de vraag én daarmee het aanbod. Dus: duurzame ontwikkeling voor de lange termijn.”

Ook voor bedrijven zijn er voordelen. “Medewerkers vinden het steeds belangrijker dat hun werkgever duurzame doelen nastreeft. Biologische bedrijfscatering is een belangrijke stap in het tonen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.”

Zowel bedrijven als overheidsinstanties kunnen zich aansluiten en de verklaring ondertekenen. Met de convenantpartners wordt een kennisplatform opgezet. “Met behulp van dit platform kunnen deelnemende organisaties kennis en ervaringen met elkaar delen. Ook inkopers krijgen ondersteuning”, aldus de provincie Noord-Brabant.

Ondertekening tijdens symposium

De intentieverklaring wordt woensdag 18 januari ondertekend tijdens het symposium ‘Biologisch in Brabant’. Het event, dat plaatsvindt tijdens de Biobeurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, biedt concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. In een panelgesprek met een cateraar, onderwijsinstelling, bioboer en consument worden de verschillende kanten van de intentieverklaring belicht.

Noordzij
Wendy Noordzij Freelance redacteur


Beheer