Provincies keuren handelen Noord-Brabant af

De provinciale gelederen zijn weer gesloten, alle provincies hebben besloten weer gezamenlijk op te trekken in het stikstofdossier en elkaar te informeren. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg in IPO-verband naar aanleiding van de aankoop van de provincie Noord-Brabant van veehouderijen buiten de provinciegrenzen, en de grote ophef die dat teweegbracht.

Binnen het Interprovinciaal Overleg hebben twaalf gedeputeerden van alle provincies gezamenlijk deze actie van Noord-Brabant besproken. Conclusie is dat die Brabantse werkwijze absoluut niet kan.

In formele bewoordingen valt in het IPO-persbericht te lezen: “De twaalf gedeputeerden van alle provincies hebben de ontstane situatie besproken en met elkaar geconstateerd dat deze handelswijze wordt afgekeurd.” Opvallend is dat hiermee Noord-Brabant zelf ook het eigen handelen afkeurt. Namens Noord-Brabant was gedeputeerde Rik Grashoff aanwezig.

Lees ook: Brabant diep door het stof voor opkoop veehouderijen

Noord-Brabant heeft snel te willen handelen in het belang van de voortgang van het project Logistiek Park Moerdijk (LPM), constateren de gedeputeerden. Om het LPM te kunnen realiseren, heeft Brabant extra stikstofruimte nodig, daarvoor werden een viertal veehouderijen in Zeeland, Drenthe en Noord-Holland gekocht. Over deze actie is onvoldoende ruggespraak met de collega-provincies gevoerd, erkent Noord-Brabant in het IPO-persbericht. “Dat had niet zo gemoeten en daar heeft Brabant excuses aan de andere provincies voor aangeboden.”

Gezamenlijk optrekken in stikstofdossier

De twaalf provinciebestuurders benadrukken dat de aanpak van het stikstofprobleem van groot belang is, de stikstofuitstoot moet gereduceerd worden. Hierbij moet zoveel mogelijk perspectief voor alle sectoren en natuurwinst centraal staan, stellen de provincies. Om dat doel te bereiken hebben de provincies de gelederen weer gesloten, blijkt uit de IPO-persbericht. “De 12 provincies trekken gezamenlijk op en willen voorkomen dat partijen her en der in Nederland stikstofruimte kunnen opkopen voor initiatieven die niet het gezamenlijk belang dienen.”
In de komende weken gaan de gezamenlijke provincies met de betrokken sectoren overleggen, voordat een beslissing genomen wordt over de openstelling van de mogelijkheid van extern salderen.

Grote woede bij overige provincies

Het IPO-persbericht laat weinig zien van de grote woede bij de overige provincies over de handelwijze van Noord Brabant. Drents gedeputeerde Henk Jumelet sprak eerder al van een ‘ongepaste en oncollegiale actie’. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is het daar mee eens. Staghouwer tegen RTV Noord: ‘Wat Brabant heeft gedaan is heel slecht’, zegt hij. Het is erg slecht voor de samenwerking en slecht voor het proces’.

Brabant heeft economische belangen laten prevaleren boven het groepsproces

Volgens Staghouwer heeft Grashoff dinsdag in het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens het Brabants college excuses aangeboden. Staghouwer. ‘Brabant heeft economische belangen laten prevaleren boven het groepsproces. De boerenbedrijven die Brabant heeft opgekocht, stonden gewoon op Funda. Maar we hebben ze laten weten dat dit niet langer kan. Overheden moeten elkaar niet dit soort acties aandoen’.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.