Provincies stellen stikstofregels vast

Alle twaalf de provincies hebben de beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud.

De nieuwe regels voor de vergunningsverlening gaan vrijdag 13 december in, behalve in Fryslân, meldt IPO. De Friezen houden een slag om de arm als het gaat over het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten. Nog voor kerst adviseert commissie Remkes hierover. Extern salderen – oftewel emissieruimte verkopen – in de veehouderij is in ieder geval tot 1 februari 2020 nog niet mogelijk. Dat wacht nog op maatregelen vanuit Den Haag.

Nieuwe beleid: breuk met het verleden

Uitgangspunt van de nieuwe beleidsregels is dat alleen gesaldeerd mag worden met feitelijk gerealiseerde capaciteit (dus een gebouwde stal), tenzij er geldige redenen zijn hiervan af te wijken. “Dat is een breuk met het verleden”, verklaart Robert Kamphuis van De Omgevingsadviseurs. Niet alleen wat je vergund hebt is bepalend, maar wat je gebouwd hebt. De nieuwe beleidsregels zijn hierin soepeler dan wat de provincies in oktober wilden, maar het blijft pijnlijk voor boeren, aldus Kamphuis. “Het lijkt een logische gedachte, maar hiermee creëer je situaties dat boeren delen van vergunningen kwijt raken, en dat raakt toch aan de rechtszekerheid.”

Een andere valkuil in het nieuwe provinciale beleid: het is niet mogelijk om een vergunning voor een nog niet gebouwde stal (zonder emissiearm systeem) om te zetten naar een stal met een emissiearm systeem. Dat kan alleen als de vergunde stal al een dergelijk systeem heeft.

Uitzonderingen voor verlies latente ruimte

Er zijn uitzonderingen voor het verlies van de zogeheten latente ruimte. Die gelden bijvoorbeeld voor bedrijven die aantoonbare stappen hebben gezet om hun capaciteit te realiseren, of onomkeerbare investeringsverplichtingen hebben gedaan. Maar ook voor bedrijven die een nog niet gebouwde emissiearme stal willen voorzien van een verdergaande emissiearme techniek.

PAS-melders

Kamphuis ziet een probleem voor boeren die een PAS-melding hebben. “Zij zijn niet meegenomen in de nieuwe beleidsregels. Voor hen is er nog geen oplossing en die zou er wel moeten komen, zowel voor de gerealiseerde capaciteit als de gemelde capaciteit.” Dat laatste is belangrijk, omdat ze door het verdwijnen van de melding ook geen toestemming meer hebben om gemelde uitbreidingen te realiseren.

Vergunning checken

Kamphuis adviseert boeren nogmaals alles te checken. “Check op eventuele nog niet gerealiseerde capaciteit. Stel de vraag: ‘heb ik die in de toekomst nog nodig?’ Zo ja, dan kun je die realiseren of middels een van de uitzonderingen omzetten naar een andere stal.” Ter illustratie: een boer met een vergunde stal met een capaciteit van 50.000 kippen, waar nu 30.000 kippen aanwezig zijn, kan gewoon volgens de vergunning dit aantal realiseren.

Protest

Boeren in Brabant gaan vrijdag opnieuw naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren tegen het provinciale beleid. Brabant heeft een eigen beleid om de veehouderij versneld te verduurzamen. De landelijke stikstofregels zijn daarin opgenomen met op enkele punten een eigen invulling.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer