Provocerende wilde acties, landelijk protest naar Veluwe

16-06 | |
Boerenprotest op het Malieveld op 8 juli 2021. Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het Malieveld zich al eerder beklaagd over de schade aan het veld na boerenprotesten. Foto: Mariska Vermaas
Boerenprotest op het Malieveld op 8 juli 2021. Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het Malieveld zich al eerder beklaagd over de schade aan het veld na boerenprotesten. Foto: Mariska Vermaas

Protesterende boeren gaan verder met wilde acties, waarbij ze provocerende symboliek niet schuwen. De landelijke actiedag wordt op de Veluwe gepland.

De Veluwe wordt woensdag 22 juni het toneel van de geplande actie van samenwerkende belangenbehartigers. Dat wordt niet Den Haag, zoals het plan van Agractie in eerste instantie luidde. De actiegroep heeft besloten om ‘het gezamenlijke geluid niet in de weg te staan’ en dus geen trekkers naar de Hofstad te sturen.

De animo onder boeren om (wederom) met de sector een grote demonstratie op te zetten, lijkt te groeien. In de boerenapp-groepen, die bestaan sinds het eerste protest op 1 oktober 2019, melden boeren zich alweer om woensdag mee te gaan met de trekker.

Veel organisaties sluiten aan

NAJK, LTO, Farmers Defence Force, Agractie, POV en NMV onderschrijven de actiedag. Ook verschillende bedrijven uit de omgeving van boerenbedrijven hebben de afgelopen week laten weten dat ze de stikstofdoelen niet zien zitten. Onder andere de zuivelkoepel NZO, melkverwerker A-ware en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Ook vissers sluiten zich aan bij het boerenprotest tegen stikstof, zeggen de actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) en de Nederlandse Vissersbond, de belangenvereniging van de kottervisserij. De visserij heeft volgens de organisaties ook last van de stikstofplannen van het kabinet. Daardoor kan er straks niet meer gevist worden voor de Nederlandse kust, waarschuwen de vissers.

Schade aan het veld na boerenprotesten

De boeren willen ‘Den Haag de rug toe keren’ en dus de Hofstad links laten liggen. Maar ook praktische overwegingen spelen een rol om een ander toneel voor de actie te kiezen. Gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren gezien hoe trekkers voor verkeersinfarcten zorgen in de stad. Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het Malieveld zich bij eerdere protesten beklaagd over de schade aan het veld na boerenprotesten. “Gelet op eerdere ervaringen, hier en op andere plekken in het land, zijn er bij deze demonstratie wel zorgen over het gebruik van zwaar materieel zoals tractoren”, stelt de gemeente. “In dat geval moeten die in een vroegtijdig stadium worden tegengehouden op de snelweg of startlocatie.”

Veluwe heeft symbolische waarde

De Veluwe heeft als locatie ook een symbolische waarde: rondom dit natuurgebied moeten de grootste stikstofreducties gehaald worden; in de Gelderse vallei is de streefreductie 58%, veehouders in die regio vrezen dat ze massaal plaats moeten maken en willen laten weten dat ze het er niet mee eens zijn.

Andere groepen houden wilde acties in de eigen regio. Woensdagavond trokken boeren in Groningen en Twente de aandacht door een pop aan een strop te hangen. Een luguber beeld, dat zagen de actievoerders zelf ook. In de Tweede Kamer wijdde BBB’er Caroline van der Plas een woordje aan de actie: ”Ik begrijp alle emoties bij boeren en met de pop wilden ze symboliseren dat er slachtoffers vallen in de agrarische sector, zelfs leidend tot zelfdodingen.” Toch keurt ze de actie af: “Hoewel de emoties hoog oplopen, zou ik de boeren met klem willen oproepen dit soort uitingen niet meer te doen”, zei ze. Van der Plas wilde de actievoerders op het hart drukken dat zulke beelden traumatiserend kunnen werken voor nabestaanden.

Het is niet voor het eerst dat boeren deze symboliek gebruiken om hun onvrede te laten zien. In december 2019 tijdens een boerenprotest werd hetzelfde beeld gezien.

Manier van beoordelen

Volgende week wil Agractie de pijlen richten op de manier waarop de overheid wil beoordelen of het gewenste resultaat geboekt wordt in de stikstofaanpak: in de wet is vastgelegd dat in 74% van de natuurgebieden de uitstoot onder de kritische depostiewaarde (KDW) moet liggen. Die manier van beoordelen moet van tafel, vindt Agractie. Ook LTO verzette zich al eerder hiertegen, en legt hoop op verbetering neer bij de provincies. “Zij worden samen met boeren in deze onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Wij roepen provincies op tot bijsturing op deze onmogelijke Haagse dictaten.”

van Rooijen


Beheer