‘Pseudovrienden in de stikstofcrisis’

van der Weijden
Wouter van der Weijden Directeur van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
Foto: ANP - Foto: "Sem van der Wal"
Foto: ANP

Wie zijn in de stikstofcrisis de beste politieke vrienden van de boeren? Niet degenen die hen naar de mond praten.

In de 30 jaar dat ik columns schrijf in landbouwbladen heb ik mij verre gehouden van partijpolitiek. Ik ben geen lid ben van een partij en probeer onpartijdig te zoeken naar wat goed is voor landbouw en milieu. Nu ga ik een uitzondering maken, vanwege de stikstofcrisis en de demonstraties op het Malieveld.

Eerst D66 en GroenLinks. Beiden pleitten voor halvering van de veestapel. Dat mogen ze doen, maar ze beweerden ook dat halvering beter is voor de veehouders. Daar hadden ze geen geloofwaardig verhaal bij. Ze werden uitgejouwd.

Valse hoop

Dan de VVD. Helma Lodders zette zich af tegen het stikstofbeleid. In 2014, in de eindfase van de melkquotering, verzette ze zich ook hardnekkig tegen een vervangende rem op de fosfaatproductie en op grondloze groei. Ze riep dat staatssecretaris Dijksma ‘haar stinkende best’ moest doen om de Brusselse regels te versoepelen. Daarmee gaf ze veehouders valse hoop. Mede daardoor werd zowel het fosfaat- als het stikstofplafond fors overschreden – en werd de krimp des te pijnlijker. Toch kreeg Lodders applaus. Omdat ze van een melkveebedrijf komt?

Het was Bleker die als staatssecretaris het ammoniakprobleem wegwuifde

Het CDA heeft een warm hart voor veehouders. Daarom ging Jaco Geurts in 2015 net als Lodders te laat akkoord met een groeistop voor de melkveehouderij. Op het Malieveld kreeg hij applaus, maar niet zo veel als Henk Bleker. Bizar, want het was Bleker die als staatssecretaris het ammoniakprobleem wegwuifde. Daarom moesten Koopmans (CDA) en Samson (PvdA) een list verzinnen. Dat werd de PAS, die groei op de pof toestond. Deze PASificatie bracht geen vrede, maar crisis.

Afbouwen bio-industrie

Dan Wilders, PVV: ‘Willen jullie meer of minder stikstofregels?’ Minder natuurlijk! Maar wat stond er op 14 januari 2015 in een motie van fractiegenoot Dion Graus? ‘…verzoekt de regering (…) alles in het werk te stellen om de bioindustrie af te bouwen’. De PVV spreekt dus met dubbele tong, maar Wilders werd toegejuicht.

Je kunt Brusselse regels niet straffeloos aan je laars lappen

Ook Thierry Baudet kreeg een ovatie, hoewel hij de boeren pas dit jaar heeft ontdekt. Hij riep dat het stikstofbeleid van tafel moet.

Wat is de rode draad in al deze toespraken?

1. Niemand heeft echt een eerlijk verhaal.

2. Niemand biedt een reëel perspectief.

3. Iedereen biedt valse hoop, gebaseerd op wensdenken en deels ook op onderschatting van de EU-regels.

Ik snap de woede van de boeren, maar hun beste vrienden zijn niet degenen die hen naar de mond praten. Je kunt Brusselse regels niet straffeloos aan je laars lappen. Vraag maar aan de pulsvissers.

Meer over


Beheer