Publicatie fosfaatrechten mogelijk uitgesteld

13-01-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De publicatie van fosfaatrechten wordt mogelijk uitgesteld. Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zegt dat naar aanleiding van de ontstane onduidelijkheid over de publicatie van de gegevens.

Omdat Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) voor het weekend Kamervragen over het onderwerp heeft ingediend, zegt de woordvoerder van RVO.nl dat het uitstellen van de publicatie een mogelijkheid is. Desgevraagd zegt een woordvoerder dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog bekijkt wanneer de publicatie plaatsvindt.

‘Publicatie verplicht volgens Meststoffenwet’

RVO.nl schrijft in een brief aan melkveehouders dat de minister de publicatie verplicht is volgens de Meststoffenwet. Daarin staat dat de gegevens voor ten minste 10 jaar openbaar blijven. De reden voor de publicatie is vanwege de richtlijnen in de staatssteunbeschikking. Geurts wil van de minister weten welke gegevens er precies openbaar gemaakt worden en of bijvoorbeeld ook de wijzigingen in fosfaatrechten van een bedrijf worden gepubliceerd.

Ook wil Geurts weten of de minister bereid is om met de Europese Commissie over het onderwerp in overleg te gaan om de gegevens niet te hoeven publiceren. Hij vraagt ook wat de sancties zijn op het niet-publiceren van de gegevens. Hij vraagt de minister om het besluit van RVO.nl te heroverwegen en het liefst uit te stellen tot nadat de minister de Kamervragen heeft beantwoord of in debat is geweest over het onderwerp.

Persoonsgegevens als adres, telefoonnummer en e-mailadres vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en mogen niet zonder toestemming worden verwerkt.

In een eerder WOB-verzoek uit 2019 over een beschikking van fosfaatrechten door RVO.nl, zijn de toegekende fosfaatrechten wel geanonimiseerd. In 2010 ontstond er ook ophef over het publiceren van bedrijfsgegevens, dat ging toen over de hoeveelheid EU-subsidie die boeren kregen.

FDF: meer manieren om ongenoegen te uiten

Boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt juridische bijstand te hebben ingeschakeld over de kwestie. RVO.nl schrijft in de brief dat boeren geen bezwaar kunnen maken op het publicatiebesluit. Voorman Mark van den Oever schrijft aan zijn achterban dat RVO.nl niet bepaalt of boeren in bezwaar gaan. Volgens hem zijn er namelijk meer manieren om het ongenoegen te uiten.

van RooijenBeheer