PvdA en GroenLinks willen boerenbedrijven opkopen en verduurzamen

31-05 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Boerenbedrijven, en dan in het bijzonder intensieve veehouderijen, opkopen zodat boeren ze kunnen pachten met een natuurinclusieve en grondgebonden bedrijfsvoering.

Dat is een van de voorstellen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in hun uitgewerkte gezamenlijke klimaatvisie die ze dinsdag 31 mei presenteerden.

Oppositieakkoord

De beide partijen hebben eerder afgesproken meer samen te gaan werken en dit plan is een verdere uitwerking van hun ‘oppositieakkoord’. De linkse partijen willen een strenger beleid om klimaatverandering tegen te gaan, waarbij bedrijven die veel broeikasgassen of andere luchtvervuilende stoffen uitstoten, daarvoor betalen. Met de voorgestelde aankoop van intensieve bedrijven kan volgens beide partijen bovendien het stikstofprobleem worden opgelost, verbeteren water- en bodemkwaliteit, klimaat, landschap, natuur, en het verdienmodel van de boer.

Klimaatplicht

Bovendien moet voor alle bedrijven een een ‘klimaatplicht’ gelden: bedrijven moeten wat PvdA en GL betreft met concrete klimaatplannen komen, die laten zien hoe een bedrijf de impact op het klimaat in de hele keten terugdringt, en dus moeten ook de leveranciers van bedrijven vergroenen.

Landbouw met klimaatpositief worden

De landbouw moet bovendien ‘klimaatpositief’ worden: met een hogere waterstand kan het veen behouden blijven. De grasproductie gaat omlaag, boeren kunnen daarvoor carbon credits verdienen en gebruiken als financiële compensatie.

van Rooijen


Beheer