PvdA en GroenLinks zetten zich af tegen landbouwbegroting

01-12-2021 | |
Landbouwwoordvoerder Joris Thijssen (PvdA). - Foto: ANP
Landbouwwoordvoerder Joris Thijssen (PvdA). - Foto: ANP

PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer zullen niet instemmen met de landbouwbegroting.

Dat hebben landbouwwoordvoerders Joris Thijssen (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) woensdag 1 december aangekondigd bij de begrotingsbehandeling.

De twee partijen hebben gezamenlijk een wijzigingsvoorstel ingediend om een fonds van € 12 miljard te vormen waarmee ‘alle boeren die weg moeten worden opgekocht’.

Alleen politieke betekenis

Alleen als dat plan wordt overgenomen, overwegen beide partijen toch steun te geven aan de begroting. De tegenstem van GroenLinks en PvdA heeft alleen politieke betekenis. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is de steun van de partij niet nodig. In de Eerste Kamer zal landbouwminister Carola Schouten behalve van de formerende partijen ook steun moeten vinden bij een aantal oppositiepartijen om een meerderheid te krijgen.

Het fonds van € 12 miljard sluit aan bij de ‘treinstukken’ die eerder dankzij Gert-Jan Segers (ChristenUnie) uitlekten, zegt Bromet. Het fonds gaat niet zo ver als de berekeningen van het PBL, dat bedragen noemt van € 17 tot € 30 miljard, afhankelijk van het gekozen pad. “Wij willen uitkopen wat nodig is en een goede prijs betalen aan boeren die een grote ammoniakuitstoot hebben, maar we willen het geld niet over de balk smijten”, zegt Bromet.

Omschakelfonds

Joris Thijssen zegt dat de huidige begroting ‘volstrekt onvoldoende’ is om de vereiste omslag op gebied van klimaat, stikstof en water te maken. “Eer is een omschakelfonds nodig om boeren te helpen om op een natuurinclusieve manier te gaan boeren. Wij kunnen niet langer wachten”, aldus Thijssen, die aangaf

De opstelling van PvdA en GroenLinks wekte verbazing en lichte irritatie bij D66‘er Tjeerd de Groot, die de PvdA opriep nog even geduld te hebben tot de formatie is afgerond. “Ik wijs Thijssen erop dat er op dit moment een formatie loopt waar mogelijk over dezelfde onderwerpen wordt gesproken.” VVD‘er Van Campen wees erop dat in de huidige begroting ook geld wordt uitgetrokken voor natuurherstel. Thijssen erkent dat, maar volgens hem is het niet genoeg.

Landbouwminister Carola Schouten geeft donderdag 2 december antwoord.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer