Doorgaan naar artikel

PvdA maakt uitkomst Ceta-debat weer spannend

Deze en volgende week praat de Eerste Kamer met deskundigen over het verdrag, zoals met Eurocommissaris Phil Hogan (handel) via een videoverbinding. - Foto: ANP

Deze en volgende week praat de Eerste Kamer met deskundigen over het verdrag, zoals met Eurocommissaris Phil Hogan (handel) via een videoverbinding. - Foto: ANP

De goedkeuring van het handelsverdrag van de Europese Unie met Canada (Ceta) is in de Eerste Kamer allerminst een gelopen koers. Deze en volgende week praat de senaat met deskundigen over het verdrag.

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de PvdA-fractie in de senaat op de wip zit en mogelijk (in tegenstelling tot de tegenstem van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer) gaat instemmen met het verdrag.

PvdA: mogelijkheden om rol belangenorganisaties te versterken

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gezamenlijk 32 zetels in de senaat, wat niet genoeg is voor een meerderheid van 38 zetels. Mogelijk brengt de PvdA (6 zetels) redding. Woordvoerder Ruud Koole denkt dat er mogelijkheden zijn de rol van belangenorganisaties te versterken, zo zei hij dinsdag 12 mei in de Volkskrant. Hij haakt aan bij een Frans-Nederlands initiatief waarover minister Sigrid Kaag vorige week sprak met de Financial Times.

Dinsdag leek ook 50Plus zich in de Eerste Kamer voor het verdrag uit te spreken. Senator Martin van Rooijen ondersteunde het hartstochtelijke betoog van LTO-voorzitter Marc Calon ten faveure van het verdrag. 50Plus heeft in de eerste Kamer 2 zetels, niet genoeg om de coalitie aan een meerderheid te helpen.

Kaag: handelsbeleid koppelen aan verduurzaming

Minister Sigrid Kaag (Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil dat handelsbeleid nadrukkelijk wordt gekoppeld aan verduurzaming. Het idee is om aan de Europese grens een heffing in te stellen op basis van de koolstof-voetafdruk – de mate waarin de invoerproducten bijdragen aan de broeikasgasuitstoot. Handelsbeleid moet eraan bijdragen dat handelspartners zich meer gelegen laten liggen aan de bescherming van milieu en arbeidsomstandigheden, aldus het Frans-Nederlandse voorstel. Dat zijn elementen die passen bij de inbreng van de PvdA.

Mocht de PvdA in de Eerste Kamer alsnog voor Ceta stemmen, dan heeft de partij een draai gemaakt van 360 graden. In het vorige kabinet zette PvdA-minister Liliane Ploumen zich hard in voor het verdrag, maar eenmaal in de oppositie keerde Ploumen zich in de Tweede Kamer tegen het verdrag.

Beheer
WP Admin