PvdD: halveer slachttempo vanwege coronarisico

Slachthuizen moeten coronarichtlijnen beter opvolgen vindt de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet bij slachthuizen beter moet afdwingen dat de coronarichtlijnen worden opgevolgd. De Kamer stemde voor een motie van Partij voor de Dieren (PvdD) die hierom vraagt. Tijdens het coronadebat riep Eva van Esch van de PvdD op tot het halveren van het slachttempo in slachterijen. “Slachthuizen lijken brandhaarden voor het coronavirus. In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn grote aantallen besmettingen onder medewerkers geconstateerd”, aldus de politica. Vier vakbonden schreven een brandbrief over onveilige werksituaties in slachthuizen.

Naleving anderhalvemeterrichtlijn

Volgens Van Esch is met het huidige slachttempo het naleven van die anderhalvemeterrichtlijn onmogelijk in Nederlandse slachthuizen. De partij roept op slachthuismedewerkers te beschermen door hen te laten testen, de anderhalvemeterrichtlijn af te dwingen door het slachttempo te halveren en dieren te beschermen door per direct fokbeperkingen in te stellen.

Fokbeperkingen

Premier Mark Rutte zegt dat slachthuizen tot nu toe normale productie hebben kunnen draaien. “Er is nu dan ook geen noodzaak voor fokbeperkingen. Stallen raken nog niet vol. Daarnaast hebben we ook geen wettelijke mogelijkheden om, als crisismaatregel, verplichte productiebeperkende maatregelen op te leggen”, zegt Rutte. Hij wijst er wel op dat branche- en producentenorganisaties hun leden kunnen adviseren productiebeperkende maatregelen te nemen, mits dat wordt goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Personeel slachthuis testen op corona

Het extra testen van slachthuispersoneel gebeurt op dit moment niet. Rutte hoopt dat zo snel mogelijk iedereen in Nederland met klachten getest kan worden. Wel is al enkele keren in Nederland het slachtproces stilgelegd omdat bedrijven en medewerkers zich niet aan de coronamaatregelen houden. De antwoorden van Rutte stelden de PvdD niet tot tevredenheid. Ze dienden een motie in waarin ze de regering vragen af te dwingen dat slachthuizen de RIVM-richtlijnen naleven en ervoor te zorgen dat slachthuispersoneel kan worden getest op corona. De motie werd met steun van SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, Groep Krol- Van Kooten, Denk, D66, 50Plus, PVV en Van Haga aangenomen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.