PvdD wil nu eind aan eendenhouderij

31-03-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Eendenhouderij. - Foto: Koos Groenewold
Eendenhouderij. - Foto: Koos Groenewold

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt de coronacrisis een goed moment om een einde te maken aan de eendenhouderij in Nederland.

De eendenhouderij heeft besloten de productie van eenden voorlopig stil te leggen, omdat er geen vraag meer is naar eendenvlees.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de PvdD stelt in vragen aan landbouwminister Carola Schouten dat er voorwaarden verbonden kunnen worden aan de financiële compensatie die de eendenhouderij vraagt. “Als u overgaat tot financiële steun, bent u dan bereid hieraan de voorwaarde te verbinden dat de eendensector in Nederland na de coronacrisis niet opnieuw wordt opgebouwd, maar zal worden beëindigd?”

Eendenslachterij heeft geen natuurvergunning

Ouwehand wijst erop dat de enige Nederlandse eendenslachterij, Tomassen Duck-To, niet beschikt over een natuurvergunning. Volgens Ouwehand zou het bedrijf daarover wel moeten beschikken ‘vanwege de door het bedrijf veroorzaakte stikstofdepositie op toch al met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden in de omgeving, zoals de Veluwe’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer