PVV en Forum: Waarom vasthouden aan Aerius?

Kamerleden Barry Madlener (PVV) en Thierry Baudet (FvD) willen van landbouwminister Carola Schouten weten waarom zij vasthoudt aan het Nederlandse stikstofrekenmodel Aerius.

Aanleiding voor de Kamervragen is een analyse van de stichting Agrifacts (Staf) dat bij gebruikmaking van een andere model (Lotos) de stikstofdoelstellingen al zouden zijn bereikt.

Andere modellen

PVV‘er Madlener wil graag weten wat de uitkomsten zijn van de doorrekening van de Nederlandse stikstofgegevens met gebruikmaking van modellen die elders in Europa worden gebruikt. Als die berekeningen nog niet zijn gedaan, dan zou dat alsnog moeten gebeuren, vindt Madlener.

Staf zegt enkele keren aan het ministerie te hebben gevraagd om beleidsmaatregelen door te rekenen met de Europese rekenmodellen Lotos en Emep. De Commissie Hordijk, die het kabinet adviseerde over de gebruikte meet- en rekenmethodes bij het stikstofbeleid, deed onder andere de aanbeveling om andere modellen – naast het gebruikte Aerius – te betrekken bij de berekeningen van de stikstofdepositie in Nederland.

Baudet

Thierry Baudet vraagt de minister of zij het eens is met de conclusie van Staf dat de stikstofdoelstelling voor 2030 al behaald zou zijn, als de berekeningen gebaseerd worden op Lotos. Baudet vraagt zich af waarom Duitsland dan kennelijk gebruik maakt van het Lotos-model. Hij vraagt het Nederlandse stikstofbeleid met het Lotos-model te laten doorrekenen.

Schouten: Aerius best beschikbare model

In vergelijking met Aerius vliegt in het Lotos-model meer ammoniak naar het buitenland en komt er daardoor minder ammoniak vanuit de Nederlandse landbouw op Nederlandse natuurgebieden terecht. Landbouwminister Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd met Aerius door te gaan. Niet omdat dat model onfeilbaar is, maar omdat het model het beste is dat beschikbaar is.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.