PVV past stikstofnoodwet aan na advies Raad van State

Foto: ANP
Foto: ANP

De PVV past haar voorstel voor de stikstofnoodwet aan na kritiek van de Raad van State.

De Raad van State adviseerde de indieners het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen, tenzij het was aangepast. Met de noodwet krijgt het kabinet een half jaar tijd om oplossingen te zoeken voor de stikstofimpasse, terwijl ondertussen de vergunningafgifte gewoon kan doorgaan, behalve voor de bouw van megastallen.

Afstemming met Europese Commissie

De indieners nemen niet alle suggesties van de Raad van State over. Zo vreest de Raad van State dat de noodwet op grond van de Habitatrichtlijn helemaal niet zou kunnen worden toegepast. In elk geval zou er afstemming met de Europese Commissie moeten plaats vinden.

De PVV-fractie vindt het logisch dat het kabinet, nadat de noodwet is aangenomen, met de Europese Commissie overlegt. Maar de uitkomst van dat overleg is niet doorslaggevend, in de ogen van de PVV.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer