QS: compromis zoeken bij verdoving importbiggen

24-09-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De Duitse ketenbeheerder QS zoekt naar een compromis inzake de biggencastratie en de vraag in hoeverre geïmporteerde biggen aan de dezelfde normen moeten voldoen als de Duitse.

Volgens QS wordt er gewerkt aan een ‘masterplan’ waarmee ook de binnenlandse zeugenhouders kunnen leven. Zij voelen zich zwaar benadeeld, omdat zij volgend jaar aan een zwaardere verdovingsplicht moeten voldoen dan hun Nederlandse en Deense collega’s. QS nam in eerste instantie het standpunt dat daar niets aan te doen was. Nu zegt zakelijk leider Hermann-Josef Nienhoff dat de zeugenhouders in Duitsland helderheid en betrouwbare partners nodig hebben en dat daarbij QS een sleutelrol vervult.

Planningszekerheid geven

“We zullen derhalve een masterplan opstellen, dat oriëntering voor de varkenshouders en ook voor regeringen en vergunningsverlenende instanties biedt.” Het masterplan moet een aantal eisen gaan omvatten waar alle systeempartners van QS in binnen- en buitenland aan dienen te voldoen. Dit in de verwachting dat daarmee aan de zeugenhouders in Duitsland planningszekerheid wordt gegeven en dat zo een bijdrage wordt geleverd aan de waarborging van de toekomst voor deze sector, aldus QS.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer overBeheer