QS verbetert inzicht in gezondheidsdata slachterijen

21-01 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De gezondheidsdata van de QS-gecertificeerde varkens in de Duitse slachterijen komen per leverancier centraal online beschikbaar, ook als een leverancier aan verschillende verwerkers varkens aanbiedt.

Dat laat ketenbeheerder QS weten. Halverwege dit jaar zijn de systemen met het oog daarop aangepast. QS mikt met de opzet op (nog) meer transparantie in de vleesproductie. De gezondheidsdata worden weliswaar ook nu al sinds 2016 in het QS-systeem geregistreerd en aan de leveranciers ter beschikking gesteld, maar nu nog gescheiden per slachterij. Straks worden ze bij elkaar gevoegd.

Vergelijken vakgenoten

Bij de data gaat het om zaken als gezondheid van de organen, ledematen en blessures. De varkenshouders krijgen de samengevoegde data per kwartaal in tabellen en grafieken aangeboden en hebben ook de mogelijkheid de stand van zaken te vergelijken met die van vakgenoten bij QS, ongeacht dus de slachterij waar ze aan geleverd hebben.

Bij de nieuwe slachthuisoverkoepelende evalutatie van de veterinaire bevindingen worden bovendien de invloed van de slachterij en de slachtdag op de frequentie van de bevindingen automatisch uitgefilterd, zodat geen scheef beeld ontstaat.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer