Doorgaan naar artikel

Varkenstransporteur: ‘kwaliteitscertificaat vergroot draagvlak’

Henk Hekers: “Transporteurs uit Zuid- en Oost-Europa investeren niet in dierwelzijn. Zij gaan voor goedkoop vervoer.” - Foto: Bert Jansen premium

Henk Hekers: “Transporteurs uit Zuid- en Oost-Europa investeren niet in dierwelzijn. Zij gaan voor goedkoop vervoer.” - Foto: Bert Jansen

Varkenstransportbedrijf Koppen & Hekers in het Limburgse Ospel is als eerste gecertificeerd voor de erkenningsregeling Quality Livestock Transport. Henk Hekers ziet de certificering als noodzakelijk. “We laten hiermee zien dat we bij het vervoer van vee vooroplopen in Europa. Dat is goed voor het draagvlak van onze sector.”

Het hoort er allemaal bij, zegt varkenstransporteur Henk Hekers (62). Vervoer van dieren ligt nu eenmaal onder een vergrootglas. Er hoeft maar iets mis te gaan of de beelden daarvan komen op televisie en internet. Certificering van het varkensvervoer is daarom nodig, zegt Hekers. “Wij zijn nu officieel erkend en kunnen dus aantonen dat we aan alle regels voldoen. Niet dat de kritiek daardoor verdwijnt, maar wij laten in ieder geval zien dat we geen sjoemelaars zijn.”

Het varkenstransportbedrijf van Henk Hekers en Michel Koppen – Koppen & Hekers transport bv in het Limburgse Ospel – kreeg onlangs het eerste certificaat van de erkenningsregeling Quality Livestock Transport (QLT) van Vee&Logistiek Nederland uitgereikt. Zo’n 120 andere varkensbedrijven hebben zich inmiddels gemeld voor de regeling.

Deze bedrijven worden komende maanden gecertificeerd. “Ons bedrijf is als eerste erkend, maar dat is een toevalligheid. Ik ben er ook niet trots op. Ik zie de erkenningsregeling meer als een noodzakelijk kwaad. Zo laten wij aan de kritische buitenwereld zien dat wij oog hebben voor de dieren die wij vervoeren.”

QLT-regeling weer een teken dat Nederlandse transporteurs vooroplopen

Met de erkenningsregeling QLT zijn afspraken vastgelegd over dierenwelzijn, het voorkomen van ziekteverspreiding, gebruik van adequate transportmiddelen en goed vakmanschap. In de varkensketen zijn al meer schakels met eigen kwaliteitsregelingen geborgd: varkenshouders, slachterijen, voerleveranciers en dierenartsen. Aan dat rijtje is nu de transportsector toegevoegd. Hiermee is de hele varkensketen gecertificeerd. QLT is gestart voor varkenstransport, komende jaren komen andere diersoorten aan de beurt.

Het bedrijf van Hekers en Koppen vervoert met vijf transportwagens biggen, vleesvarkens en zeugen naar bestemmingen in binnen- en buitenland. “Dat doen we zo netjes mogelijk. Afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in ons wagenpark, bijvoorbeeld in dichte wagens en reiniging. Dat doen veel Nederlandse collega’s trouwens ook. De Nederlandse transportsector loopt voorop in Europa, zeker weten.”

Veel buitenlandse transportbedrijven gaan voor goedkoop transport, zegt hij. “Transporteurs uit Zuid- en Oost-Europa investeren geen euro in dierwelzijn. Laat de dierenwelzijnsorganisaties daar eens gaan kijken en vervolgens hun conclusie trekken over hoe wij het hier in Nederland doen.”

Certificaat nodig om voortbestaan te waarborgen

Om erkend te worden voor de QLT-regeling hoefden Hekers en zijn compagnon Koppen weinig extra te doen. “Er zijn natuurlijk al veel regels waar veetransporteurs aan moeten voldoen. In onze wagens ligt al jaren ons eigen handboek voor de chauffeurs. Beladingsgraad, ventilatie, rijtijden, voer en water, noem maar op. Wij zorgen ervoor dat de varkens diervriendelijk, rein en snel van a naar b worden vervoerd.”

NVWA-controleurs schrijven voor de kleinste dingen hoge boetes uit

Helemaal vrijwillig is de QLT-certificering niet, zegt Hekers. “De mogelijkheid bestaat dat op termijn een transporteur zonder certificaat niet meer op het slachthuis mag lossen. Dan is het einde bedrijf. Vandaar dat varkenstransporteurs zich massaal melden voor het certificaat.”

Toekomst niet rooskleurig, QLT moet draagvlak vergroten

Hij is niet erg optimistisch over de toekomst van de varkenssector in Nederland. Vanaf zijn 17e zit hij in het vak. Lange tijd ging het allemaal prima, hij genoot van zijn werk. De glans is er inmiddels wel een beetje af. Zijn chauffeurs worden regelmatig bij een slachthuis opgewacht door een groep dierenknuffelaars. Dat zijn geen aangename ontmoetingen, zegt Hekers.

En dan is er nog de NVWA. “De controleurs worden steeds strenger. Voor de kleinste dingen schrijven ze een hoge boete uit. Een kleine breuk die je niet hebt gezien bij het opladen en je bent de klos. Daar gaat dan de winst van de hele week.”

Hij hoopt dat het QLT-certificaat het draagvlak voor zijn sector vergroot. “Dit is weer een volgende stap. Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen.”

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Aart van Cooten

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin