Doorgaan naar artikel

Raad van State: intern salderen kan zonder vergunning

Varkensbedrijf in Brabant, op archiefbeeld. - Foto: ANP

Varkensbedrijf in Brabant, op archiefbeeld. - Foto: ANP

Bedrijven die intern salderen hoeven daarvoor geen natuurvergunning te hebben. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De hoogste bestuursrechter komt tot die conclusie in een zaak die was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten tegen de vergunning voor een varkensbedrijf in Oirschot.

Wijziging in Wet natuurbescherming

Dat geen natuurvergunning meer nodig is, is het gevolg van een wijziging in de Wet natuurbescherming, die dit jaar van kracht is geworden door de Spoedwet aanpak stikstof. Tot eind vorig jaar was wel een natuurvergunning nodig bij intern salderen. Uitgangspunt bij intern salderen is dat de stikstofbelasting van het betrokken bedrijf op stikstofgevoelige natuur gelijk blijft of vermindert. Dat betekent dat er juridisch gesproken geen significante gevolgen voor het natuurgebied zijn.

Geen nieuwe natuurvergunning bij intern salderen

Bedrijven die al beschikken over een natuurvergunning hoeven bij intern salderen geen nieuwe natuurvergunning aan te vragen. Bestaande bedrijven die (nog) geen natuurvergunning hebben, hebben in principe bij intern salderen geen natuurvergunning nodig, als ze met verwijzing naar een referentiesituatie (bij voorbeeld de bestaande vergunning op de datum waarop het Natura2000-gebied werd aangewezen) kunnen laten zien dat er geen sprake is van “verslechtering of significante verstoring van natuurwaarden”. Bij intern salderen is er per definitie sprake van een vermindering van de stikstofemissie.

Intrekken bestaande natuurvergunning

Een bestaande natuurvergunning intrekken is ook geen automatisme als er sprake is van een achteruitgang van natuurwaarden. De provincie kan dat doen, maar is er niet toe verplicht. Er kunnen ook andere maatregelen worden genomen om te zorgen dat er geen verslechtering van de natuur optreedt. Alleen als intrekking van de vergunning de enig mogelijke maatregel is om de verslechtering van de natuur te voorkomen, is de provincie op grond van de regels verplicht de vergunning in te trekken. Dat was bij het betrokken bedrijf niet het geval.

Beheer
WP Admin