Doorgaan naar artikel

Raadsverkiezingen gaan over toekomst agrarisch ondernemers

Verkiezingsbord in 2019 voor Provinciale Staten en Waterschappen. Foto: Koos Groenewold premium

Verkiezingsbord in 2019 voor Provinciale Staten en Waterschappen. Foto: Koos Groenewold

Behoud van een innovatieve agrarische sector is volgens Jan Keuken een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen van komende maand.

Volgens mij heeft de agrarische sector een belangrijke positie in de verschillende plattelandsgemeenten zoals de Gemeente Buren waar ik woon, die niet verslechterd mag worden. Deze sector levert veel werkgelegenheid, maar is ook een belangrijke economische factor. Daarnaast zijn zij het juist die de mooie plattelandsgemeentes vormen. Laten we trots zijn op onze agrariërs.

Ze zijn dus meer bezig met overleven dan met het verder innoveren van hun businessmodel

Innovatie wordt gezien als belangrijkste succesfactor voor een sterke economie en dus ook voor een concurrerende agrarische markt. Een groot deel van de agrarische ondernemers wil zich graag bezighouden met innovatie of kansgericht ondernemerschap.

De meeste ondernemers richten zich nu vooral op het zo goed mogelijk uitoefenen van hun vak, want ze hebben regelmatig het gevoel dat ze tegengewerkt worden door uitstel van en trage besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van Pottenvelden in het buitengebied, wat bijna onmogelijk wordt gemaakt. Ze zijn dus meer bezig met overleven dan met het verder innoveren van hun businessmodel.

Kansen met verbreding

Nieuwe kansen liggen er met name op het verbreden van het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van energie-opwek en het verkopen van, in ons geval, Betuwse streekproducten. Mooie voorbeelden zijn het verkopen van verse eieren en melk direct vanaf het erf. Als er iets duurzaam is, is het wel het op deze manier verkorten van het logistieke proces.

Concreet hoop ik dat lokale politieke partijen zich komende raadsperiode zich met name hard maken voor het creëren van ruimte voor schaalvergroting en verduurzaming van agrarische bedrijven. Zo kunnen deze bedrijven robuust en levensvatbaar blijven. Dat ze goede initiatieven van ondernemers stimuleren en ondersteunen. Startende ondernemers, maar ook juist de jonge generatie die bijvoorbeeld een bedrijf overneemt moeten volop de ruimte krijgen.

Dit moet toch ook voor liberale partijen een prachtig plan zijn. Het mag toch niet zo zijn dat Geert Mak over een paar jaar een boek kan schrijven over hoe de agrarisch ondernemers compleet verdwenen van het platteland.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan moet duidelijkheid geven aan ondernemers in het buitengebied, zodat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er zijn en onder welke voorwaarden zij hun bedrijf kunnen uitbreiden. Dit zorgt voor meer zekerheid, zoveel voor de ondernemers als een eventuele financiering. Een gezonde agrarische sector is van belang voor iedereen. Een praktisch voorbeeld hiervan is dat de beperking van 1,5 ha voor de uitbreiding van bestaande bouwblokken moet worden verhoogd als dit voor het voortbestaan van een bedrijf noodzakelijk is.

Wij gaan ervanuit dat zeker de politieke partijen die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben, deze plannen van harte ondersteunen. Want hoe kunnen we invloed uitoefenen op dierenwelzijn als we diegenen die erover gaan, proberen in de hoek te zetten en van ons vervreemden?

Lokaal kopen

Als we de agrarische ondernemers weer de ruimte geven die ze verdienen, kunnen we samen met de agrariërs optrekken om de biodiversiteit en het dierenwelzijn binnen de verschillende gemeentes te vergroten. Daar kan toch niemand tegen zijn? Sluiten we deze groep bij voorbaat uit door ze tegen te werken, verliezen we in potentie veel ruimte en capaciteit die op een verantwoorde wijze beheerd kan worden.

Overigens is het niet alleen de politiek die erover gaat, we kunnen ook als burger een steentje bijdragen door direct vanaf het erf lokaal te kopen. Het is nog lekkerder ook. En laten we bijvoorbeeld in het geval van de komende bloesemperiode genieten van al het moois wat het platteland te bieden heeft. Nu kan het nog!

Beheer
WP Admin