Rabo: generieke krimp veestapel is geen oplossing

Foto: ANP
Foto: ANP

Zonder generieke krimp is nog veel winst te halen via innovatie en autonome ontwikkeling van de veestapel.

Volgens Rabobank is een generieke krimp van de veestapel geen oplossing voor het stikstofprobleem en andere maatschappelijke wensen. Er is eerst nog veel winst te halen via innovatie en de huidige autonome ontwikkeling dat de veestapel kleiner wordt.

Duidelijkheid over doelen

De veehouderij en bedrijven in de Food en Agribusiness willen vooral duidelijkheid over doelen. Er moeten duidelijke overgangstermijnen komen voor aanpassingen en bedrijven hebben behoefte aan voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid en dat moet de overheid serieus nemen, ook in de formatie. Dat maakte Carin van Huët, directeur Food en Agri van Rabobank, duidelijk in een online bijeenkomst voor agrarische journalisten.

Afboeken leningen onverantwoord

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van Rabobank, maakte korte metten met uitlatingen van Eurocommissaris Timmermans in het programma Zembla. Volgens Zembla roept Timmermans Rabobank op om af te schrijven op leningen aan de bio-industrie, anders is dat op termijn onverantwoord richting spaarders. “Juist het nu afboeken is onverantwoord richting spaarders”, stelde Ruter, “Het is bovendien niet acceptabel voor toezichthouders.” Hij wees op de essentie van financieren: “Ondernemers met een vergunning die werken volgens de geldende regels die financieren we. En als regels veranderen dan houden we daar rekening mee in nieuw financieringen.” Van Huët voegde daar nog aan toe dat ‘afboeken van leningen niet leidt tot meer biodiversiteit’.

Ondernemers met een vergunning die werken volgens de geldende regels die financieren we

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank

Meer duurzaamheid en voldoen aan maatschappelijke wensen zijn wel een belangrijke afweging in de beoordeling van bedrijven die de bank financiert. Dat sluit krimp of minder vee in bepaalde regio’s niet uit als dat regionale knelpunten voor stikstof oplost.

Verdienmodel op eerste plaats

Volgens Carin van Huët heeft de bank geen voorkeur voor biologisch of gangbaar. Belangrijk voor verduurzaming is in de eerste plaats dat er een goed verdienmodel is. “Daarbij zal iedereen stappen moeten zetten. Dat geldt voor boeren, bedrijven in de keten, in de retail en voor consumenten”, aldus Van Huët. Rabobank pleitte eerder al voor een overheid die meer gaat sturen op doelen in plaats van op middelen.

Rol Rabobank

De eigen rol van Rabobank is het mogelijk maken van verduurzaming van bedrijven. Bijvoorbeeld via de zogenoemde impactleningen waarbij tarieven mede afhankelijk zijn van het halen van doelen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. Dat gaat met stappen en vergt zekerheid over de tijd waarin investeringen terugverdiend kunnen worden. Van Huët: “Kostprijsverhogingen moeten uiteindelijk wel op te brengen zijn, als dat het geval is dan gaan bedrijven graag mee.”

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.