Rabo: zonder sturende wet- en regelgeving geen 25% biologisch areaal in 2030

11-01 | |
biologisch
Biologische spruitenoogst. Bio-ondernemers moeten zorgen dat ze onderscheidend blijven, als bio meer mainstream wordt, vindt Rabobank. - Foto: Ronald Hissink

Zonder nieuwe wet- en regelgeving wordt de realisatie van 25% biologisch areaal in 2030 een lastig verhaal. Dat zegt Gea Bakker, sectormanager Food en Agri bij Rabobank, tijdens een webinar in de BioKennisweek.

Volgens haar is er al jaren ingezet op bewustwording en ‘het verhaal vertellen’, maar is gebleken dat de groep consumenten van biologische producten daardoor niet automatisch veel groter is geworden. “Dus ik denk dat we het station van bewustwording, communicatie en uitleg zijn gepasseerd”, aldus Bakker. “Als je de marktvraag substantieel wil vergroten, is sturende wet- en regelgeving nodig.”

Voor ondernemers zelf is het volgens Martijn Rol, sectormanager Food bij Rabobank, vooral van belang om vanuit de consument te denken. “De keten begint bij de consument.” Een van de voorwaarden die Rabobank stelt bij financiering van omschakelaars is dan ook afzetzekerheid.

€ 1 miljard aan leningen bio

Rabo heeft in de biologische landbouw zo’n € 1 miljard aan leningen uitstaan en een marktaandeel van 70%. Het aantal gecertificeerde landbouwbedrijven is ruim 2.000. Dit is volgens Bakker afgelopen jaren maar mondjesmaat toegenomen. Dat heeft volgens haar te maken met de beperkte groei van de markt. Opvallend is wel dat het aantal verwerkende- en handelsondernemingen is toegenomen naar ruim 3.000. Ook het aantal hectares biologisch areaal is toegenomen. De biologische bedrijven worden dus wel steeds groter.

Rol wijst op een aantal uitdagingen voor de biologisch ondernemers. Zo bestaat het risico op prijsdruk, zodra bio meer mainstream wordt. Bio-ondernemers moeten er daarom voor zorgen dat ze onderscheidend blijven. Zeker omdat ook de gangbare sector verduurzaamt. Hij noemt als voorbeeld het Beter Leven-keurmerk en Kipster.

Verduurzaming gangbare sector

Rabobank is van mening dat bio zeker een bijdrage kan leveren aan verduurzaming van de landbouw. De norm zal het volgens Rol echter niet worden. Zelfs bij 25% biologisch areaal in 2030 blijft er nog 75% gangbaar areaal over. Ook deze producten moeten worden afgezet. Rabobank hecht dan ook veel waarde aan verduurzaming van de gangbare sector.

Discussie over investeringen

Aan het einde van de webinar ontstond een levendige discussie tussen de sprekers van Rabobank en een aantal toehoorders. Wat is eigenlijk de rol van de Rabobank in verduurzaming van de sector? Waarom investeert de bank nog volop in de gangbare landbouw, in kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen? Een aantal luisteraars mist, met een klimaat- en stikstofcrisis in het achterhoofd, bij de bank het gevoel voor urgentie. Rol geeft aan dat de bank op veel borden tegelijk moet schaken, maar dat er wel degelijk wordt ingezet op verduurzaming van de sector. Biologisch is daar een belangrijk onderdeel van, maar is niet de enige oplossing. Daarbij is de invloed van de bank, ondanks een groot marktaandeel in agri en food, volgens hem beperkt. “Wij drukken een groot stempel, maar zijn tegelijk een kleine speler tegenover de grote foodbedrijven.”

Willem VeldmanBeheer