Doorgaan naar artikel

Rabobank: 30% tot 40% minder CO2 in rundvleesketen

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 door de rundvleesketen kan met 30% tot 40% omlaag in 2030.

De markt levert de meest effectieve instrumenten, maar het vergt wel regie vanuit de sector. Gebeurt dat niet, dan ligt overheidsingrijpen op de loer. Dat stelt Rabobank vast in een rapport over broeikasemissie in de keten voor productie van rundvlees.

Mogelijkheden gebruiken

Volgens de analyse van Rabobank is de rundvleesproductie goed voor 6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, de helft daarvan is toe te rekenen aan de fase waarin het vlees geproduceerd wordt. De eerste mogelijkheid om de emissies te verminderen zijn nieuwe technieken en verbetering van management. Dat omvat de productie van het veevoer, fokkerij, voeding van het vee en management van grond en beweiding. In al deze onderdelen liggen significante mogelijkheden om de emissie te verlagen. Een andere mogelijkheid is de inzet van kennis uit de meest efficiënte ketens naar ketens die nu nog minder efficiënt produceren.

30 tot 40% reductie

In de belangrijke rundvleesregio’s zoals Europa, Noord-Amerika, Brazilië, Argentinië en Oceanië zijn reducties mogelijk van minimaal 30% in 2030 schat Rabobank in. De meeste reductie wordt verwacht in de voerproductie en de veehouderijfase van de vleesproductie. “Als maatregelen versneld worden door technische ontwikkeling en heldere doelen, dan verwachten we dat een reductie tot ongeveer 40% ook mogelijk is in deze belangrijkste regio’s”, aldus Eva Gocsik, Analist dierlijke eiwitten van Rabobank.

Bedrijven aan zet

Volgens Gocsik zijn steeds meer bedrijven in de Food & Agribusiness bezig met het reduceren van broeikasgassen in de keten. Ze gelooft dat in de meeste regio’s ‘dergelijke initiatieven van bedrijven betere werken en meer effect hebben dan overheidsingrijpen.’ “Vrijwillige doelen die bedrijven zelf vaststellen bieden meer flexibiliteit en bieden geloofwaardigheid”, volgens Gocsik, “Overheidsmaatregelen krijgen vaak te maken met problemen bij het meten en de rapportage van resultaten.” Ze waarschuwt tegelijkertijd wel dat bedrijven dan ook snel resultaten moeten laten zien, gebeurt dat niet dan dreigt alsnog overheidsingrijpen.

Beter imago

Vooruitgang wordt nu nog vaak belemmerd door een slechte balans tussen kosten en baten. Ambitieuze doelen zijn nodig om onbenutte mogelijkheden te benutten. Verder meer promotie van innovatie en betere mogelijkheden om samen te werken. Ten slotte is er een duidelijke behoefte aan erkenning en beloning voor verlagen van emissies volgens de analyse van Rabobank. Dat hoeft niet alleen uit hogere prijzen te komen, maar ook uit zaken als betere productiviteit, toegang tot nieuwe markten en een beter imago.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin