Rabobank: 5 trends voor duurzamer voedsel

13-09 | |
5 trends voor duurzamer voedsel
Consumenten hechten volgens de Rabobank-experts in toenemende mate aan producten die gezonder, eerlijker of duurzamer zouden zijn. - Foto: Canva/bymuratdeniz

Duurzaamheid en digitalisering gaan een steeds grotere rol spelen in het innoveren van de voedingsindustrie. Sectorexperts Food Martijn Rol en Marcel Lambregts van Rabobank zien 5 trends voor duurzamer voedsel.

De voedingsmiddelenindustrie innoveert voortdurend. Door tegenslagen zoals hoge energie- of grondstofprijzen, maar ook om in te spelen op de vraag van consumenten. Met name dat laatste krijgt een steeds grotere rol, volgens Rol en Lambregts. Rabobank stelde de volgende trends vast in het innoveren van voeding.

1. Veranderende consumentenbehoefte

Consumenten zijn volgens sector-experts Food Martijn Rol en Marcel Lambregts steeds meer op zoek naar gemak en dan het liefst duurzamer en gezonder. Zij zien ook een verschuiving naar minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige. Daarop inspelen leidt volgens Rabobank tot nieuwe producten of verbeterde voedingsmiddelen.

2. Meer transparantie

De veranderde consumentenbehoefte voor meer duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen zorgt er ook voor dat er meer belangstelling is voor transparantie van foodbedrijven. Consumenten hechten in toenemende mate aan producten die gezonder, eerlijker of duurzamer zouden zijn. Dit moet ook worden aangetoond, volgens Rol en Lambregts.

3. Clean label en functional foods

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van clean labels: producten die zo min mogelijk zijn bewerkt en zonder toevoegingen. Dit segment groeit in combinatie met de opkomst van de aandacht voor meer lokaal, ambacht en gezondheid, stellen de sectorexperts. Daarnaast neemt de populairiteit van functional foods juist toe. Dat zijn producten die juist extra toevoegingen hebben. Deze toevoegingen hebben een bepaalde gezondheidsclaim.

4. Duurzamer ondernemen

Naast het verduurzamen van de voedingsmiddelen, vinden consumenten het ook steeds belangrijker dat merken en bedrijven ook zelf duurzaam zijn. In deze categorie zijn twee trends te zien:

  • reststromen verminderen

  • uitstoot broeikasgassen tegengaan

Voor dat laatste stellen supermarkten al steeds meer eisen aan hun leveranciers. “Voor voedingsmiddelenproducenten is het zaak hier een leidende rol in te pakken of te accepteren dat de supermarkt dit voor hen gaat bepalen.”

5. Digitalisering

Rabobank gaat ervan uit dat dat door de bovengenoemde innovaties ook de digitalisering van de voedingsmiddelenindustrie verder wordt aangewakkerd. Vernieuwingen als robotisering, cloud computing, internet of things en sturen op data leiden tot de opkomst van slimmere ketens. Dit betekent dat machines en mensen met elkaar communiceren en fouten vanzelf worden opgelost en hersteld.

Rol: “Deze ontwikkelingen hebben invloed op elk bedrijf in de foodsector. Om te kunnen opereren in de voedselketen kun je dus bijna niet meer om digitalisering heen. Dat kan best uitdagend zijn, zeker in het mkb. Het is dus noodzaak om hier goed op in te spelen.”

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer