Rabobank en zuivelindustrie op de bres voor boer

29-07 | |
Vergaderboer Columnist
De Lely Sphere is circulair stalsysteem dat mest en urine scheidt en ammoniakemissies omzet in meststoffen. - Foto: Robert Bodde
De Lely Sphere is circulair stalsysteem dat mest en urine scheidt en ammoniakemissies omzet in meststoffen. - Foto: Robert Bodde

Rabobank en FrieslandCampina bieden boeren samen met Lely toekomstperspectief middels innovaties. Veel beter dan het ‘domme’ uitkopen door de overheid.

De stikstofplannen van tafel krijgen lukt toch niet. Dan kunnen we beter redden wat er te redden valt. Dat hebben Rabobank en FrieslandCampina ook gedacht. Ze bieden samen met Lely goedkopere mestverwerkers aan. Die kunnen de ammoniakuitstoot van melkveehouderijen met 70 procent terugbrengen. Er kunnen in eerste instantie 96 bedrijven meedoen.

Een goed initiatief. Beter dan de roep van de Tweede Kamer om Rabobank en FrieslandCampina mee te laten betalen aan fondsen, die de transitie in landbouw mogelijk moeten maken. Dan zouden ze in feite meewerken aan de uitkoop van melkveehouders. Dat willen ze niet en dat is maar goed ook. Door het beleid van de overheid zijn we in de huidige situatie terecht gekomen. Dan is het niet meer dan logisch dat de overheid ook de lasten draagt. Dat het met gemeenschapsgeld gebeurt is helemaal niet erg. Tenslotte heeft de consument jarenlang geprofiteerd van het goedkope voedselpakket. Nu dat kennelijk anders en duurder moet worden is het logisch dat daar algemene middelen voor worden gebruikt.

Perspectief

Belangrijk is dat het initiatief van Rabobank, FrieslandCampina en Lely nu eens uitgaat van perspectief. Daarbij behoren innovatie en technische ontwikkelingen en niet het domme uitkopen. Die voeren in de plannen van minister Van der Wal de boventoon. Het is ook on-Nederlands. We staan al decennia bekend als het land met het grootste kenniscentrum van de landbouw in de wereld. Een belangrijk exportproduct. Hoe is mogelijk dat het kabinet dit niet ziet.

Kloof tussen politiek en boerenerf

Dat viel ook boer Thieu Bongers en zijn vrouw Karin op, toen ze Rutte op bezoek kregen op hun bedrijf in Limburg. Ze merkten hoe groot de grote afstand is tussen Den Haag en de praktijk op het platteland. Ook Rutte zei die kloof te voelen, maar niet te weten waar het aan ligt. Volgens Karin Bongers hebben ze geen kennis van zaken en weten ze niet wat de praktijk inhoudt. En toch veroordelen ze die.

Wat is het dan goed dat Rabobank en FrieslandCampina nu laten zien dat innovatie ook één van de mogelijkheden is het stikstofprobleem op te lossen.Beheer