Rabobank: structurele rentekorting voor duurzame melkveehouders

23-05 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Rabobank gaat de rentekorting voor duurzame melkveehouders structureel toepassen.

Sinds de zomer van 2021 kregen in een pilot al meer dan 500 melkveehouders, die goed scoren op duurzaamheid, een rentekorting van 0,2%. Nu komen alle melkveehouders met duurzaamheidsscore A en een financiering van meer dan € 1 miljoen in aanmerking voor de korting. Doel van de bank is om in de toekomst de korting ook mogelijk te maken voor andere landbouwsectoren en boeren met een financiering van minder dan € 1 miljoen.

Steun bij verduurzaming van bedrijf

Met de rentekorting wil Rabobank ondernemers steunen bij de verduurzaming van hun bedrijf. Klanten die voor de korting in aanmerking komen, wekken bijvoorbeeld groene energie op, kiezen voor weidegang en doen aan natuur- en landschapsbeheer. Rabobank geeft aan met haar duurzaamheidsmatrix aan te willen sluiten op data uit de kringloopwijzer. Daar wordt nu aan gewerkt.

Over enkele weken wil de bank bekend maken waar melkveehouders voor duurzaamheidsscore A minimaal aan moeten voldoen. Tot nu toe gaat dat nog in overleg met de accountmanagers. De bedoeling is dat melkveehouders de nodige data straks via het Jointdata-platform met de bank kunnen delen. De rentekorting wordt vervolgens automatisch toegekend. Melkveehouders komen in aanmerking voor de korting bij een renteherziening, herfinanciering op nieuwe financiering. Stapelingen van kortingen, bijvoorbeeld met die van een Impactlening of Groenlening is mogelijk.

Willem Veldman


Beheer