Rabobank: ODE-tarief raakt glasgroentetelers hard

05-12-2019 | |
Foto: Misset - Foto: Misset
Foto: Misset

De verhoging van ODE-tarieven holt de betaalcapaciteit van vooral tomatenbedrijven uit met 2 tot 12%. Rabobank noemt die uitkomst van zijn analyse zorgelijk.

De geplande verhoging van het ODE-tarief (Opslag Duurzame Energie) van 177% raakt 1 op de 5 glasgroentebedrijven en 2 op de 5 sierteeltbedrijven hard. Dat calculeert Rabobank na een onderzoek onder klanten. Een onbekend aantal bedrijven kan daardoor in directe financiële problemen komen, stelt de bank.

Sectormanager tuinbouw van Rabobank Arne Bac ziet duidelijke effecten. “De vastekostenbelading neemt toe door de maatregel, waardoor financieringscapaciteit wegsmelt terwijl het gasverbruik toeneemt.”

Lees ook: Kabinet blijft bij verhoging ODE-tarief tuinders

Bedrijven met aard- of restwarmte in de knel

Dat geldt dus vooral voor belichtende bedrijven en bedrijven die verduurzaamden richting all electric. De bedrijven met aard- of restwarmte zitten echt knel. Zij moeten de stroom extern blijven inkopen. Ze kunnen geen wkk aanschaffen voor stroomproductie en zo de tariefsverhoging ontlopen.

Compensatie voor deze bedrijven via de SDE-regeling acht de bank lastig te realiseren. Dit omdat een bestaande subsidieregeling naar verwachting niet kan worden aangepast.

Lees ook: Kamer wil SDE+-regeling sneller open

Extra kosten vanwege ToBRFV en arbeidswetgeving

De uitkomsten van de Rabobank zijn wel divers, ook afhankelijk van hoe bedrijven de positie op de gas- en elektramarkt hebben ingevuld de laatste maanden. De bank zag bij één bedrijf een geraamde daling van de betaalcapaciteit (EBITDA) van € 400.000. Het gaat dan om inkomsten voor aftrek van rente, belastingen of afschrijvingen.

Tomatenbedrijven die zijn getroffen door het agressieve virus ToBRFV zien de uitgaven per vierkante meter in 2020 toch al stijgen. Zij moeten extra hygiënemaatregelen tegen het virus nemen en hebben bovendien te maken met maatregelen vanwege arbeidswetgeving. Dat komt bovenop de effecten van 2 tot 12% uitholling van de betaalcapaciteit.

Klimaatakkoord dreigt met heffing uit zicht te raken

De ODE-heffing heeft ook een meer structureel effect. Door de uithollende betaalcapaciteit worden klimaatinvesteringen (led-verlichting of ontvochtigingsinstallaties) uitgesteld en raakt het Klimaatakkoord uit zicht. Dat schrijft Rabobank in een brief aan Glastuinbouw Nederland.

In een toelichting stelt sectormanager Bac dat de bank de analyse deed voor de sector. Zelf is de bank voor dit dossier via de brancheorganisatie ook actief in de lobby richting de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft namelijk al ingestemd met de maatregel. Wel buigt staatssecretaris van financiën Menno Snel zich over mogelijke compensatie. Deze week vindt daarvoor overleg plaats met Glastuinbouw Nederland.

Heffingen niet meegenomen

Rabobank becijferde voor de analyse eerst de autonome kostenstijgingen voor een groep bedrijven. Daarna berekende de bank de directe kostenstijging door de maatregel. Indirecte effecten zoals mogelijke CO2-heffingen zijn niet meegenomen. Als de sector de klimaatdoelen niet haalt, zijn die heffingen hoger in de nabije toekomst; zeker als een bedrijf meer gas afneemt.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer