Rabobank: prijspiek melk derde kwartaal

09-06 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De Europese melkprijs bereikt in het derde kwartaal van dit jaar de piek.

Dat verwacht Rabobank in de maandelijks analyse van de zuivelmarkt. Na een melkprijsstijging van € 1,50 per 100 kilo melk in Europa en het Verenigd Koninkrijk in mei en juni volgen kleinere prijsstijgingen in de zomermaanden. Deze prijsstijgingen zijn het gevolg van een flinke opleving in de mondiale zuivelmarkt vanaf februari dit jaar door een grote vraag vanuit China. Rabobank verwacht echter dat de importbehoefte vanuit dit land in de tweede helft van dit jaar met 18% terugzakt. Ondanks die daling lijkt de zuivelmarkt dit jaar het huidige prijsniveau vast te kunnen houden met een prijspiek van de basiszuivelproducten in het derde kwartaal.

Productiestijging van 0,5%

Voor de melkproductie in Europa en het Verenigd Koninkrijk voorspelt de bank een stijging van 0,5% dit jaar. Melkvolumes in Duitsland, Frankrijk en Nederland blijven stabiel, of zakken. In Italië, Polen en Ierland groeit de melkproductie. Op wereldniveau komt de melkproductie ongeveer 1% hoger uit dan vorig jaar, door een hogere productie in de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland.

Rabobank voorziet grote uitdagingen in de melkveehouderij rondom de stikstofproblematiek. Maar als politieke beslissingen zijn genomen ziet het ook kansen door toepassing van bestaande technieken en innovaties. Hierin speelt de onzekerheid rondom de beschikbaarheid van liquide middelen een grote rol. Want ondanks dat melkveehouders meer krijgen uitbetaald, zijn ze meer kwijt aan hoge grondstofprijzen die pas begin 2022 zullen dalen.

Dijkerman
Marc Dijkerman RedacteurBeheer