Rabobank: structuur kuikensector gaat op de schop

25-03 | |
Foto: Theo Galama
Foto: Theo Galama

De coronacrisis drukt een blijvende stempel op de kuikensector.

De structuur van de Nederlandse vleeskuikensector verandert en dat stelt vleeskuikenhouders voor strategische keuzes. Dat stelt Jeroen van den Hurk, sectorspecialist Food&Agri van de Rabobank.

Door corona zijn verschillende thema’s rondom voedselproductie belangrijker geworden. Zo is er meer aandacht voor gezonde voeding, kortere ketens, transparantie, digitalisering, verduurzaming en lokaal geproduceerde producten. Dit raakt volgens Van den Hurk ook de vleeskuikensector in ons land.

Gedwongen sluiting slachterijen

Maar de grootste stuwkracht voor verandering in de sector is volgens Rabobank de gedwongen sluiting van twee slachterijen in 2020. Dit heeft geleidt tot overnames en vergaande vormen van samenwerking binnen de keten tussen broederijen, slachterijen en voerleveranciers. Het gevolg daarvan is dat pluimveehouders in de toekomst minder keuzevrijheid hebben tussen verschillende toeleveranciers en afnemers.

Minimaal 1 ster Beter Leven

Een andere belangrijke beweging is volgens de bank door Albert Heijn ingezet doordat de supermarktketen vanaf 2023 alleen nog maar pluimveevlees met minimaal 1 ster Beter Leven in het winkelschap legt. Ook bevat het concept aanvullende voorwaarden, zoals volledig circulaire mestverwerking en zelfvoorzienend in stroom vanaf 2025. Andere supermarkten zullen deze stap volgen.

European Chicken Commitment

Daarnaast signaleert Rabobank dat meer en meer afnemers van pluimveevlees zich aansluiten bij het European Chicken Commitment (ECC). Dat heeft een lagere stalbezetting, daglicht en trager groeiende kuikens als belangrijke uitgangspunten.

Dit heeft volgens Rabobank meerdere gevolgen voor de kuikensector. Zo voorziet de bank dat het aanbod van pluimveevlees in Nederland op termijn afneemt doordat de productie per vierkante meter staloppervlak daalt. Ook zullen er meerdere samenwerkingen en overnames volgen om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten doordat broederijen, slachterijen en voerfabrikanten hun aanvoer dan wel afzetmogelijkheden zien verslechteren.

Keuzes voor pluimveehouders

De markt is in beweging en dat gaat pluimveehouders volgens Van den Hurk voor keuzes stellen. Voor boeren die de bestendigheid van de productie voor de West-Europese versmarkt niet meer voldoende vertrouwen, is de overstap naar de Nederlandse retail een optie. Maar ondernemers in ketens hebben wel minder keuzevrijheid dan boeren die voor een exportmarkt produceren. Vleeskuikenhouders ontkomen daarbij niet aan investeringen, als zij in willen spelen op de veranderende markt, zoals bijvoorbeeld een overdekte uitloop voor productie onder het Beter Leven Keurmerk. Daarnaast vragen de overige eisen ook aanvullende investeringen.

Keuper
Jacco Keuper Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.