Rabobank verwacht stijging melkprijs

17-12-2019 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Hans Prinsen -
Foto: Hans Prinsen

Gezien de ontwikkelingen in de mondiale zuivelmarkten en recente prijsbewegingen van de EU-basiszuivelproducten verwacht Rabobank een stijging van de melkprijs in het aankomende kwartaal.

Dat meldt de bank in haar meest recente zuivelupdate.

Na twee opeenvolgende moeizame jaren met onder ander droogte en oplopende voerkosten lijkt de EU zich volgens de Rabobank nu ook op te maken voor een jaar met uitzicht op hogere melkprijzen en betere marges. Desondanks verwacht de bank dat ook in de EU de groei van de melkproductie bescheiden zal blijven.

Mageremelkpoeder

Prijzen voor EU-basiszuivelproducten hebben zich in de periode van begin september tot en met eind november voornamelijk positief ontwikkeld. Meest opvallend noemt de bank de stijging van de prijs voor mageremelkpoeder naar € 2.481 per ton (+18,4%). Het gaat om het hoogste prijsniveau sinds medio 2014.

Door een prijsstijging van 6% heeft vollemelkpoeder de grens van € 3.000 per ton doorbroken. Na stabiele prijzen gedurende de eerste 8 maanden van 2019 is de prijs voor Goudse kaas sinds september met 2% gestegen tot € 3.135 per ton eind november. Tegelijkertijd zijn de prijzen van EU-boter gestabiliseerd na een forse daling in de maanden daarvoor tot een niveau van € 3.630 per ton eind november.

EU-melkprijs blijft nog onder niveau 2018

Sinds juli dit jaar is de gemiddelde EU-melkprijs met € 1,40 gestegen tot € 34,92 per 100 kilo in oktober. Gecorrigeerd voor vet- en eiwitgehaltes blijft de gemiddelde Europese melkprijs voor 2019 onder het niveau van vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2019 is de melkproductie in de belangrijkste zuivelexporterende landen met 0,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In de Verenigde Staten trekt de groei van de productie aan en lijkt hiermee terug te keren in zijn oude patroon. In Nieuw-Zeeland blijft de melkproductie als gevolg van wisselende weersomstandigheden vooralsnog achter op vorig seizoen.

Rabobank verwacht dat ook in 2020 de toename van de melkproductie in de belangrijkste zuivel-exporterende regio’s, met een groei onder 1%, beperkt zal blijven.

Willem Veldman


Beheer