Rabobank: Voedselprijzen blijven hele jaar hoog

09-03 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De prijzen voor agrarische grondstoffen zijn fors gestegen sinds medio 2020. Dat leidt onder meer tot zorgen over de voedselprijzen en oplopende inflatie. Sommige landen voeren exportheffingen in, terwijl de vraag van importerende landen juist hoog blijft.

Dat schrijven analisten van Rabobank Food & Agri Research in een marktanalyse. Rabobank verwacht dat de hoge prijzen het hele jaar zullen aanhouden. De hogere commodityprijzen werken uiteindelijk door in de prijzen van eindproducten.

Vier factoren

De analisten van Rabobank noemen vier belangrijke oorzaken. De relatief lage wisselkoers van de dollar, weersextremen onder meer door het fenomeen La Niña, de wereldwijde vraag- en voorraadontwikkeling en speculatie. De dollar staat nu circa 7% lager ten opzichte van belangrijke andere valuta dan medio 2020. Een verdere daling verwachten de Rabobank-analisten overigens niet.

Extreem weer

In belangrijke productieregio’s zorgen weersextremen voor verlaging van oogstramingen. Dat gaat onder meer om wintertarwe in de Verenigde Staten en Rusland dat de winter inging met droge omstandigheden. Recent kwam daar schade door extreme kou bij. Ook in zuidelijk Brazilië en in Argentinië is het droger dan normaal sinds het midden van 2020 en dat heeft effect op de oogsten van sojabonen, mais, katoen, suikerriet en koffie. Het drogere weer in deze regio’s en de VS hangt samen met het weersysteem La Niña. Volgens een deel van de weermodellen kan dat zelfs langer aanhouder en ook invloed hebben op het komende zaai-seizoen.

Voorraadvorming

Een andere oorzaak voor hogere prijzen is het aanleggen van grotere voorraden door bedrijven en landen en hoge prijzen voor containervervoer. Volgens de Rabo-analisten is er een duidelijk hogere vraag naar belangrijke producten, ondanks de negatieve invloed van de coronapandemie. Dat gaat onder meer om producten als koffie, katoen, cacao en suiker. Grote bedrijven in de foodindustrie hanteren grotere werkvoorraden vanwege mogelijke verstoringen in de aanvoerketen.

Hogere voorraden in landen

Ook landen leggen hogere voedselvoorraden aan. Regeringen zijn beducht voor tekorten aan voedsel en hogere prijzen, terwijl er al onrust is over coronamaatregelen. Landen als Rusland en Argentinië hebben bovendien exportheffingen ingevoerd om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen.

China

Een andere aspect is de fors gestegen prijs van containervervoer, prijzen zijn sinds november meer dan verdubbeld, vooral door de gestegen export van China. Containers zijn belangrijk voor het transport van koffie, witte suiker, zuivel, vlees en verpakte producten. China heeft ook enorme invloed op de prijzen van soja en mais. Het land is volop bezig om de eigen varkensstapel weer op te bouwen en de hoge importvraag naar diervoeders houdt de komende jaren aan, verwacht Rabobank.

Speculatie

Tot slot is er nog het effect van speculatie met grondstoffen. Deels vanwege de nog altijd lage rentes wereldwijd. Maar ook om inflatie van prijzen af te dekken, zijn termijncontracten in trek. De trek van speculanten mag dan wat overdreven lijken, tegelijkertijd verwacht Rabobank wel dat prijzen vanwege de combinatie van factoren hoog blijven gedurende 2021.

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.