Doorgaan naar artikel

Rabobank: vraag naar biobrandstoffen stort in

Rabobank biobrandstoffen premium

De vraag naar bio-ethanol en biodiesel daalt. De Rabobank verwacht wel een stijging van de vraag naar biogas. - Foto: ANP

De vraag naar biobrandstoffen halveert in 30 jaar. Dat komt vooral door de elektrificatie van het wagenpark en door de opmars van waterstof als brandstof. De Rabobank noemt in een rapport de toekomst voor traditionele biobrandstoffen ontmoedigend.

De EU verbiedt vanaf 2035 de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Dat drukt de vraag naar fossiele brandstoffen en biobrandstof al een beetje in 2025. Na 2030 zal de vraag veel harder dalen. Tegen 2045 zal het grootste deel van het wagenpark in de EU vervangen zijn door elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen, verwachten de Rabo-analisten.

In 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten

Het klimaatakkoord van Parijs (uit 2015) stelt als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius. De EU wil in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. In juli presenteerde de Europese Commissie het plan ‘Fit for 55’. Daarin staat dat de EU al in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% heeft verlaagd ten opzichte van 1990.

Reductiedoelstelling voor de transportsector

Het wegvervoer is verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen, constateert Maria Afonso, senioranalist Sugar, Grains & Oilseeds bij Rabobank. “Het wegvervoer is goed voor 22% van het totale aandeel van de uitstoot van de hele industrie in de EU. Dit verklaart de noodzaak van een strenger beleid in deze sector, met name voor personenauto‘s, die verantwoordelijk zijn voor 61% van de uitstoot van het wegvervoer. De voorgestelde reductiedoelstelling voor de transportsector is 13%.”

Vanaf 2025 minder benzine en bio-ethanol

Om de uitstoot van CO2 te verminderen, richt de EU zich op de elektrificatie van het wagenpark en het gebruik van waterstof. Dit drukt de vraag naar fossiele en biobrandstoffen, vooral na 2030. Op de korte termijn tot 2025 verwacht de Rabobank dat de vraag naar diesel en biodiesel met bijna 4% daalt ten opzichte van 2020. Dit komt doordat dieselauto’s in snel tempo worden vervangen door benzineauto’s. Daarom zal de vraag naar benzine en bio-ethanol tot 2025 met 5% groeien, omdat de vervanging van dieselauto’s op de korte termijn leidt tot meer benzineauto’s.

De Rabobank verwacht echter dat vanaf 2025 er veel minder benzine en bio-ethanol nodig zal zijn. Dan gaan nieuwe technologieën de verbrandingsmotoren vervangen. Afonso: ”In 2030 verwachten we dat de vraag naar diesel 10% onder het niveau van 2020 zal liggen en dat de vraag naar bio-ethanol met 5% zal dalen. Tegen 2050 zal de vraag naar biobrandstoffen meer dan de helft lager zijn dan in 2020.”

Wel meer vraag naar biogas

Er zijn drie soorten biobrandstoffen: bio-ethanol, biodiesel en biogas. De vraag naar bio-ethanol en biodiesel daalt. De Rabobank verwacht wel een stijging van de vraag naar biogas dat uit organisch materiaal is geproduceerd. De EU stelde in 2009 de Renewable Energy Directive (RED) in, een verordening met doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Veel ondernemers zijn daarop biodiesel en bio-ethanol gaan produceren. Biodiesel wordt gemaakt uit palmolie, koolzaadolie en gebruikt frituurvet. Ethanol wordt vooral geproduceerd uit tarwe, mais en bieten. Volgens de European Biodiesel Board produceren in de EU ongeveer 200 bedrijven per jaar zo’n 13 miljoen ton biodiesel. De bio-ethanolsector is verenigd in ePure, met 35 leden die jaarlijks ongeveer 5,6 miljard liter per jaar produceren.

Lees ook: Biogas meest effectieve vorm van groene stroom

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin