Rabobank wil natuurinclusieve landbouw belonen

25-11-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Rabobank wil boeren die willen verduurzamen en meer inzetten op natuurinclusieve landbouw stimuleren en belonen.

Stimuleren middels succeservaring en belonen vanuit de marktvraag en via stapelen van beloningen. Dat meldt Rabo-directeur Food & Agri Midden-Brabant Jorrit Dekkers op een webinar natuurinclusieve landbouw (NIL), georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en Netwerk Goed Boeren.

‘Verdienmodel is een lange, soms moeilijke, maar haalbare weg’

NIL met een passend verdienmodel biedt kansen, als het aan de bankier ligt. “Er is steeds meer interesse van boeren en andere ketenpartijen om deze duurzaamheidsslag te maken. De angel is vaak het verdienmodel. Om dat te bereiken is een lange weg te gaan, maar haalbaar via twee routes.” Ten eerste ziet Dekkers een toenemende groep consumenten die bereid is een meerprijs te willen betalen voor duurzamer geproduceerde producten. “De coronatijd heeft daar positief aan bijgedragen. Of dat daarna nog steeds zo is, is moeilijk te zeggen. De belangstelling zien we wel groeien.”

Ten tweede zijn er steeds meer belanghebbende organisaties, zoals Staatsbosbeheer (SBB), FrieslandCampina of de Rabobank, die boeren willen betalen voor extra diensten die zij leveren voor een bijdrage aan duurzaamheid. Voorbeelden zijn een lagere pachtprijs bij een terreinbeheerder als SBB, en een lagere rente of coulante regeling bij aflossing van een lening bij de Rabobank. Stapeling van regelingen heeft daarbij de voorkeur. Dekkers wil af van het idee dat NIL een hobby is voor mensen met veel geld. “Het is een vorm van ondernemerschap, onderdeel van de gehele duurzaamheidsstrategie. Aan dat ondernemerschap worden steeds meer eisen gesteld.”

Duurzaamheidslat steeds hoger

De Rabobank hanteert een bepaald duurzaamheidsmodel bij aanvragen. Bedrijven die een grote investering willen doen, worden beproefd door middel van een duurzaamheidslat. Hoeveel aandacht wordt er besteed aan duurzaamheid? Hoe meer dat het geval is, hoe groter de kans op een financiering en mogelijke beloningen in de vorm van bijvoorbeeld een rentekorting.

Uiteindelijk gaat het er om dat er geld verdiend wordt. Van idealen kan je niet leven

Dekkers: “Die lat leggen we steeds hoger. Als je als boer niet bezig bent met duurzaamheid nemen de risico’s – zoals bezwaar op de bedrijfsvoering, lagere prijzen en geen vertrouwen in het product – verder toe. Die risico’s nemen we mee in de beoordeling. Uiteindelijk gaat het er om dat er geld verdiend wordt. Van idealen kan je niet leven.”

Rentekorting

Bovendien is de bank bezig met een systeem om koplopers in NIL te belonen met een rentekorting. Een kwart van de beste bedrijven moet daarvoor in aanmerking komen. Dat is wel ingewikkeld en moet gelden voor een langere periode. “Niet voor één of twee jaar. Het gaat om een langdurige relatie met de ondernemer.”

Volgens Dekkers is de Rabobank koploper in deze vorm van belonen en hoopt hij dat andere banken zullen volgen. Vanuit Europa komt daar al steeds meer ‘groen’ geld voor vrij, stelt Dekkers. “Dat kunnen wij dan bijvoorbeeld weer doorvertalen in een ‘groene’ lening aan de ondernemer.”

Uiteindelijk moeten alle partijen samen stappen zetten als zij NIL willen boeren, stelt de bankier. Of dat nou een samenwerking is met kleine of grote ondernemers, of met intensieve of extensieve bedrijven. Ook grondeigenaren zoals SBB kunnen daarbij helpen, zodat beloningen gestapeld worden. “Leidend is het bedrijfsplan en keuze van de boer. Wij kunnen hen daarin helpen met ervaringen uit succesvolle voorbeelden én financieringsvoordelen.”

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer