Rabobank wil overheidsgarantie voor PAS-melder

Hoofdkantoor Rabobank in Utrecht. - Foto: Herbert Wiggerman
Hoofdkantoor Rabobank in Utrecht. - Foto: Herbert Wiggerman

De overheid moet zogenoemde PAS-melders schriftelijke garanties geven. Pas dan kan Rabobank doorgaan met financieren van bedrijven die door de stikstofuitspraak buiten hun schuld zonder vergunning zijn komen te zitten. Het betreft ruim 3.600 bedrijven.

Dat stelt Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij van Rabobank. Dekkers geeft maandag 21 juni namens de bank een visie op de stikstofproblematiek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Drie randvoorwaarden

In een zogenoemde position paper stelt Rabobank drie randvoorwaarden aan de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet garanties geven die lang genoeg duren om klanten via herfinancieringen te kunnen voorzien in de continuering van de bedrijfsvoering, aldus Dekkers.

Dekkers stelt dat er een schriftelijke bevestiging moet liggen vanuit het bevoegd gezag over de aantallen dieren die over uiterlijk drie jaar definitief vergund worden. Ten tweede moet er een schriftelijke toezegging liggen dat er niet zal worden gehandhaafd op bedrijven die als gevolg van de rechterlijke uitspraak zonder vergunning zijn komen te zitten. En bovendien moet er een schriftelijke toezegging van de overheid komen dat boeren worden gecompenseerd, als door onvoorziene omstandigheden de dieraantallen toch niet gehouden mogen worden. Het gaat daarbij om een omzetgarantie. “Hiermee compenseert de overheid de ondernemer voor de geleden schade tot aan het moment dat dat de dieren alsnog gehouden kunnen worden”, zegt Dekkers, die daarbij opmerkt dat dierenwelzijn ook een rol kan gaan spelen als dieren moeten worden afgevoerd. Dat helpt volgens Dekkers niet bij de maatschappelijke opinie over dierenwelzijn.

Rabobank reageert hiermee op oproepen van onder andere demissionair minister Carola Schouten, die de banken opriep de melk niet op te trekken als het gaat om financiering van bedrijven die door de stikstofuitspraak in de knel zijn geraakt. De opstelling van Rabobank is dat financiering alleen kan als bedrijven over de vereiste vergunningen beschikken.

Geen compensatie omzetverlies

Een woordvoerder van de minister zegt dat in de wet is vastgelegd dat PAS-melders binnen drie jaar een vergunning krijgen en dat bovendien meermalen ook schriftelijk is bevestigd dat er niet zal worden gehandhaafd. Compensatie van omzetverlies ligt in dit geval volgens de woordvoerder niet op het pad van de overheid.

Dekkers benadrukt dat Rabobank een rol wil spelen bij de extensivering van de landbouw en bij de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek, bijvoorbeeld door te helpen bij de verbetering van de verkaveling en het faciliteren van verplaatsing van bedrijven.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer