Doorgaan naar artikel

Rabobank: zuivelprijzen voorlopig hoog

Voor Goudse kaas ziet Rabobank komende maanden kans voor een verdere prijsstijging richting de € 5.000 per ton. Foto: Canva premium

Voor Goudse kaas ziet Rabobank komende maanden kans voor een verdere prijsstijging richting de € 5.000 per ton. Foto: Canva

De prijzen van wereldwijde basiszuivelproducten pieken halverwege 2022.

Ook de rest van het jaar blijven de prijzen op een hoog niveau. Deze verwachting spreekt Rabobank uit in zijn meest recente Zuivelupdate. Belangrijkste reden voor de hoge prijzen is de mondiaal krappe melkaanvoer. Deze aanvoer in de zeven grootste exporterende regio’s is voor drie aaneengesloten kwartalen tot en met het eerste kwartaal in 2022 gekrompen. Volgens Rabobank komt daar een vierde kwartaal van krimp bij.

Licht herstel melkproductie

Zo’n lange periode van krimp is sinds 2012-2013 niet meer gezien. In het derde en vierde kwartaal zal de mondiale melkproductie zich beperkt herstellen. Hogere prijzen voor mais, soja en kunstmest spelen melkveehouders parten. In sommige regio’s komen daar nog uitdagende weersomstandigheden bij, in het bijzonder in Oceanië en Zuid-Amerika.

Prijzen voor de basiszuivelproducten in Europa zijn fors gestegen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Ondanks de toegenomen onzekerheden en een verzachting van de spotprijzen voor zuivelproducten blijven de prijzen dit jaar op een hoog niveau blijven. Voor Goudse kaas ziet Rabobank komende maanden kans voor een verdere prijsstijging richting de € 5.000 per ton. Dit onder andere als gevolg van onderhandelingen over nieuwe retailcontracten. Spotprijzen liggen al langere tijd rond of boven dit niveau. Ook voor boter verwacht de bank nog een prijsstijging.

Importbehoefte van China

Rabobank noemt wel een aantal zaken die de dynamiek in de markt kunnen veranderen. Zo blijft onder meer de importbehoefte van China een grote onzekere factor. De gestegen Chinese melkproductie, voorraadopbouw en recente lockdowns zorgen voor een daling gedurende de tweede helft van dit jaar. Ook de oorlog in Oekraïne heeft veel invloed. Dit zorgt voor hogere kosten in de gehele zuivelketen. Deze prijsstijgingen zijn nog niet volledig doorgerekend naar de consument. Ook kan de inflatiedruk de vraag naar zuivel doen kelderen in rijke en armere landen.

Beheer
WP Admin