Skip to content

Rapport: overheid moet drempels voor precisiefermentatie wegnemen

In opdracht van het ministerie van LNV deed Wageningen Economic Research (WEcR) onderzoek naar de belemmeringen en acties voor de overheid rondom de opschaling van precisiefermentatie.

precisiefermentatie

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de beleidsopties om precisiefermentatie te ondersteunen vastgesteld. De overheid moet onder andere bijdragen aan het versimpelen van de Novel food-toelating.

In opdracht van het ministerie van LNV deed Wageningen Economic Research (WEcR) onderzoek naar de belemmeringen en acties voor de overheid rondom de opschaling van precisiefermentatie. Daaruit blijkt dat er drie actiepunten zijn voor de overheid: ondersteunen van samenwerking, wetgeving aanpassen en financieringsmogelijkheden vergroten. Demissionair minister van LNV, Piet Adema, zegt in een brief aan de Kamer deze aanbevelingen mee te nemen in de ‘visie biotechnologie’ die eind dit jaar gepresenteerd wordt.

Novel Food-regeling versimpelen

Een van de grootste drempels voor voedingsbedrijven in biotechnologie, zoals kweekvlees en precisiefermentatie, is de Novel Food-regeling. Dit traject moet doorlopen worden door alle voedingsbedrijven die een nieuw ingrediënt of voedingsmiddel op de markt willen brengen dat niet voor 1997 in significante mate is geconsumeerd. De Novel Food-regeling moet waarborgen dat voeding veilig te consumeren is. Bedrijven ervaren het echter als een langdurig, complex en duur traject. Daarnaast is het ook onzeker, omdat de richtlijnen vooraf niet duidelijk zijn en de lidstaten na de goedkeurig van de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA nog invloed hebben op de toelating.

Proeverijen

Ook willen producenten van precisiefermentatie de mogelijkheid om proeverijen te organiseren voordat ze een Novel Food-aanvraag indienen. Die worden al gehouden voor kweekvlees.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin