Rav-lijst blijft basis voor emissiereductie

21-03-2022 | |
Onderzoek naar emissiearme stalvloeren op Dairy Campus. - Foto: Ronald Hissink
Onderzoek naar emissiearme stalvloeren op Dairy Campus. - Foto: Ronald Hissink

De Rav-lijst blijft een onderdeel van het stikstof- en ammoniakbeleid. Dat stelt minister Christianne van der Wal in antwoord op Kamervragen van Derk Boswijk (CDA) en Thom van Campen (VVD).

De minister houdt vast aan het gebruik van de emissiefactoren voor ammoniak uit stallen die in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Van der Wal kijkt wat er mogelijk is als oplossing voor de rechterlijke uitspraken van verschillende rechtbanken.

Wetenschappelijke meetmethodes

De Rav-lijst geeft aan met welk percentage bepaalde stalsystemen bijdragen aan de vermindering van de ammoniakuitstoot. Rav-factoren worden in vergunningen gebruikt om de vermindering van de ammoniakuitstoot vast te leggen. De veronderstelling is dat de praktijkgegevens niet altijd stroken met de Rav-factoren zoals die zijn vastgesteld op basis van wetenschappelijke meetmethodes.

De rechtbanken zetten in specifieke gevallen vraagtekens bij de toepassing van de Rav-factoren in vergunningen. Volgens de rechters bieden Rav-factoren in bepaalde gevallen niet genoeg zekerheid over de mate waarin de ammoniakneerslag in natuurgebieden daadwerkelijk vermindert. De rechters zetten geen vraagtekens bij de manier waarop de emissiefactoren zijn vastgesteld.

In welke richting de minister een oplossing zoekt, zegt ze niet. Daar komt ze later dit jaar op terug in een hoofdlijnenbrief over de integrale gebiedsgerichte aanpak.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer