Rechter geeft Cono gelijk tegenover kritische leden

13-10-2020 | Laatste update op 21-02 | |
RMO levert melk af bij kaasmakerij Cono in West-Beemster. - Foto: Lex Salverda
RMO levert melk af bij kaasmakerij Cono in West-Beemster. - Foto: Lex Salverda

Cono Kaasmakers staat volgens de rechtbank in Haarlem in haar recht om nadere eisen te stellen aan de kwaliteit van melk en leden aan de hand daarvan te belonen.

Het hoort bij de taak van bestuur en management om richting te kiezen ten behoeve van een zo sterk mogelijke coöperatie en de melk tot een zo hoog mogelijke waarde te brengen. Dit heeft de rechtbank in Haarlem duidelijk gemaakt in een zaak die was aangespannen door acht kritische leden. Die vonden dat Cono te veel eist van de leden en bij niet voldoen te strenge sancties oplegt.

Acht leden kregen op één punt gelijk

De rechtbank ging daar niet in mee, uitgezonderd één punt. Volgens de rechtbank is de korting voor het niet voldoen aan de eis om Vlog-waardige melk te produceren, te hoog.

Uit een bericht dat aan de leden is gestuurd, blijkt dat Cono opgelucht is over de uitspraak. De rechtbank bevestigt de beleidsruimte van coöperatiebestuur en directie. Die hebben de opdracht gekregen om te doen wat het beste is voor de toekomst van de coöperatie als geheel. Daar hoort ook het maken van keuzes bij. De rechtbank erkent in dat kader ook de ruimte om verder te gaan met verduurzamingsprogramma’s, zoals het Caring Dairy-programma Belonen op resultaat (ingevoerd in 2019).

Kwaliteit van melk

Interessant is ook de interpretatie van het begrip kwaliteit, zoals de rechtbank geeft. Kwaliteit van melk slaat volgens de rechtbank niet alleen op microbiologische kwaliteit of op andere technische aspecten, maar ook op eisen die de markt aan melk en producten daarvan stelt. Die bepalen voor een groot deel de verkoopbaarheid en de prijs van de producten die Cono maakt.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer