Rechter haalt streep door gebruiksverbod bestrijdingsmiddelen

26-11-2020 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Het gerechtshof Den Haag heeft in een uitspraak in hoger beroep een streep gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten en Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten hadden het hoger beroep aangetekend. Sinds oktober 2016 gold een verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw. Zo mocht bijvoorbeeld een garagehouder niet meer zelf met een rugspuit het onkruid bestrijden op zijn eigen onverharde terrein.

Wettelijke grondslag ontbrak

De rechter heeft de ontwikkelaars van gewasbeschermingsmiddelen in het gelijk gesteld, omdat de wettelijke basis voor het verbod ontbrak. Het gebruiksverbod is dus niet meer van kracht. De wettelijke grondslag is daarvoor niet aanwezig.

Nefyto en Artemis zijn blij met de uitspraak. Beide organisaties zijn partner in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Voor de transitie die wordt beoogd, is een verschuiving nodig naar meer biologische en laagrisicomiddelen. Bedrijven kunnen de investering in de ontwikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen, als de beslissing tot toelating, die na een jarenlange toelatingsprocedure wordt genomen, niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden.

Volgens strikte voorschriften van het etiket

De directe consequentie van de uitspraak van het Gerechtshof is dat het professioneel gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer volgens de strikte voorschriften van het etiket is toegestaan. Daaronder vallen innovatieve biologische oplossingen als bacteriƫn tegen eikenprocessierups en nuttige schimmels tegen ziekten in sportvelden en golfterreinen.

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.