Rechter moet knoop doorhakken over voermaatregel

29-07-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Donderdag dient het kort geding tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de veevoermaatregel.

Ruim een week hebben de landsadvocaat, namens LNV, en advocaten van de Stichting Stikstofclaim en Agrifacts overleg gevoerd over documenten die de onderbouwing van de voermaatregel moeten aantonen. Dit gebeurde in een poging het kort geding dat beide stichtingen tegen LNV wilden starten om alle noodzakelijke gegevens te krijgen over de berekeningen die tot de voermaatregel hebben geleid, te voorkomen. Omdat de tijd dringt, per 1 september moet de voermaatregel ingaan, werd door Agrifacts en Stikstofclaim gekozen voor een kort geding en niet voor een WOB-verzoek.

Extra informatie was niet voldoende

Afgelopen week hebben Agrifacts en Stikstofclaim na dat overleg met de landsadvocaat inderdaad nog extra informatie ontvangen van LNV. Maar volgens woordvoerder Geesje Rotgers was dat maar een deel van de informatie die ze nodig hebben de rekenmethodes en de onderbouwing van de keuze voor de veevoermaatregel van LNV zelf te kunnen doorgronden. John Spithoven, voorzitter van Stichting Stikstofclaim: “We hebben de stukken onder voorwaarde van geheimhouding gekregen. Inhoudelijk kan ik er niets over zeggen, maar de hele gang van zaken is heel vreemd. Dit is geen transparantie.”

Inhoudelijk kan ik niets over de stukken zeggen, maar de hele gang van zaken is heel vreemd

John Spithoven, voorzitter Stichting Stikstofclaim

Basis voor maatregel erg klein

Uit de wel aangeleverde documenten blijkt in ieder geval volgens Agrifacts en Stikstofclaim dat de steekproef van de verschillende bedrijfstypen op de verschillende grondsoorten, waarop het ministerie de maatregel baseert, erg klein is.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat ook na verder overleg partijen het niet eens konden worden. Op die dag liet de rechtbank Den Haag weten dat op donderdag 30 juli de zitting van het kort geding zal plaatsvinden.

Overleg met LNV staken

Dat de voermaatregel Agrifacts en Stikstofclaim hoog zit, blijkt wel uit het feit dat Stichting Stikstofclaim de landbouwsector opriep om ieder overleg met het ministerie te staken. Eerst moet LNV met de onderbouwing van de klasse-indeling grondsoort en intensiteit voor haar voermaatregel over de brug komen, voordat er sprake kan zijn van invoering ervan.

LTO en NAJK

Of het door deze oproep komt is niet bekend, maar nadat de melkveehoudersvakbond NMV en Dutch Dairyboard uit het overleg stapten met de minister hebben afgelopen week LTO Nederland en NAJK eveneens besloten het overleg met LNV over de voermaatregel te staken. “Wij zien momenteel geen mogelijkheden en medewerking van het ministerie om welke maatregel dan ook uit te kunnen voeren. Bovendien is de tijd tussen de invoering op 1 september en de komst van de PBL-berekeningen in augustus veel te kort”, aldus LTO-voorzitter Wim Bens en NAJK-voorzitter André Arfman.

Kortgedingrechter

Donderdag mag de kortgedingrechter in Den Haag oordelen of LNV wel of niet voldoende informatie heeft verstrekt of Agrifacts en Stikstofclaim wellicht aanspraak kunnen maken op meer gegevens.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer