Rechter: Van Keimpema terecht uit FrieslandCampina gezet

10-03-2021 | Laatste update op 08-08 |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

FrieslandCampina heeft in maart 2019 terecht het lidmaatschap opgezegd van de maatschap waarin voorzitster Van Keimpema van de DDB en EMB samen met haar echtgenoot deelneemt. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland uitgesproken.

De maatschap gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep, zegt mr. Te Biesebeek namens zijn cliënten. De maatschap heeft een al langer lopend geschil met de zuivelcoöperatie, dat in het voorjaar van 2019 uitliep op beëindiging van het lidmaatschap en het stopzetten van de melkophaling. Als reden wordt een lange reeks kwaliteitsproblemen genoemd, uitlopend in drie opschortingen van de melkophaling binnen acht maanden tijd.

FrieslandCampina heeft correct gehandeld

De Friese maatschap is na het opzeggen van het lidmaatschap door FrieslandCampina naar de rechter gestapt, met de eis om dit besluit terug te draaien. Het besluit zou op onjuiste wijze genomen zijn, in strijd met de statuten en ook met voorbijgaan aan de redelijkheid. De rechtbank gaat daar niet in mee en stelt dat FrieslandCampina steeds correct heeft gehandeld.

De coöperatie voerde aan dat voldoende mogelijkheden tot herstel van de melkkwaliteit, hygiëne en zaken als kalversterfte zijn geboden, bijvoorbeeld vijftien keer in 2016. Ook is er regelmatig aangedrongen op herstel van bouwkundige gebreken in de stal en het melklokaal, op en rond het erf. In maart 2019 was voor FrieslandCampina de maat vol.

Geen inhoudelijke reactie

FrieslandCampina is tevreden met de uitspraak, maar zegt met het oog op de privacy van de betrokkenen niet inhoudelijk te willen reageren. Het bestuur van FrieslandCampina zat in de voorbije jaren stevig in de maag met de kwestie, zo lieten voorlieden zich in de voorgaande tijd wel eens uit. Ze wilden niet de indruk wekken een kritische bestuurder ‘te grazen te nemen’. Anderzijds wilde het bedrijf ook niet uitstralen dat het coulanter is naar leden met een publiek profiel, zo werd aangegeven. Van Keimpema voerde in haar verdediging aan dat ze wel de stellige indruk had dat ze te grazen werd genomen om haar activistische optreden, voor DDB.

Te Biesebeek zegt nog genoeg munitie te hebben voor een succesvol hoger beroep. Hij ziet een zekere ‘doelredenering’ in de huidige uitspraak en denkt gaten in de onderbouwing te kunnen schieten.

Van Keimpema: geen verrassing

Van Keimpema noemt de uitspraak van de rechtbank ‘geen verrassing’. “Dit kun je verwachten met een onervaren rechter met koudwatervrees. Die is geneigd wat meer te luisteren naar een bedrijf als FrieslandCampina.” Voor een serieuzere uitspraak heeft Van Keimpema meer verwachting van een hogere rechtbank, met meerdere rechters. Ze stelt dat ze overigens niet de enige is die vanwege kritiek hard wordt aangepakt door FrieslandCampina. “Ik heb brieven van meerdere veehouders.”

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer