Rechter: zonnepark tast biodiversiteit niet aan

De kans op aantasting van de biodiversiteit door de komst van een zonnepark op agrarische grond is klein. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Gelderland in een uitspraak over de vestiging van een zonnepark met een oppervlakte van 36 hectare in de gemeente Brummen.

Een twintigtal omwonenden maakten bezwaar tegen de komst van in totaal 27 hectare aan zonnepanelen op voormalig landbouwgrond. De komst van het zonnepark zou schadelijk zijn voor de flora & fauna, de biodiversiteit en de bodemkwaliteit. De gemeente Brummen heeft te weinig onderzoek gepleegd, met maar één veldinventarisatie, is hun oordeel. Daarnaast verwijzen de bezwaarmakers naar een studie in Groningen en Noord-Holland, waarin volgens hen gesteld wordt dat een dergelijk park de biodiversiteit verstoord.

Inrichting van het zonnepark

De rechtbank ziet dit echter anders. Het gaat hier om agrarische grond (grasland) met aan de zijkanten boomranden, daarvoor is één veldonderzoek voldoende stelt de rechter. Een uitgebreid ecologisch onderzoek is niet nodig als van te voren vaststaat dat in het plangebied geen beschermde soorten worden aangetast.

De komst van een zonnepark kan zelfs onder omstandigheden een positief effect hebben op de biodiversiteit

Uit de door de bezwaarmakers aangehaalde studie haalt de rechtbank tegenovergestelde informatie. Volgens de rechter staat er niet in dat zonneparken altijd negatief zijn voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Dat hangt af van de inrichting van het park. De komst van een zonnepark kan zelfs onder omstandigheden een positief effect hebben op de biodiversiteit. Het zonnepark wordt omgeven door kruidenrijk grasland en de grond onder de – maximaal 1,5 meter hoge – panelen wordt ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Daarnaast worden de zonnepanelen uit elkaar geplaatst zodat er ruimte is voor water en zonlicht om de bodem te bereiken, aldus de rechtbank.

Geen achteruitgang

Met deze maatregelen is de rechtbank van oordeel dat het zonnepark niet leidt tot onevenredige aantasting van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Omdat het om agrarische grond gaat die intensief gebruikt mocht worden, is er volgens de gemeente Brummen geen sprake van een achteruitgang door de komst van het zonnepark. De rechtbank is het hier mee eens, nader onderzoek is niet nodig.

De bezwaarmakende omwonenden hebben zes weken de tijd om te besluiten of ze in hoger beroep gaan tegen deze voor hen negatieve uitspraak.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.