Rechtsherstel box 3 heeft effect op minimaal 21 regelingen

27-05 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Het rechtsherstel box 3 zal voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3-inkomen daalt en daarmee ook het verzamelinkomen. - Foto: ANP
Het rechtsherstel box 3 zal voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3-inkomen daalt en daarmee ook het verzamelinkomen. - Foto: ANP

Box 3 houdt de gemoederen de komende tijd nog wel bezig. De ‘oude’ heffing over privévermogen is door de Hoge Raad in het kerstarrest van vorig jaar afgeschoten.

Aan de bezwaarmakers moet rechtsherstel geboden worden. Met andere woorden: alleen belastingheffing over daadwerkelijk genoten rente, huur en dividend. Vorige week heeft de Hoge Raad in een andere procedure besloten dat ruim 1 miljoen belastingbetalers die geen bezwaar hebben aangetekend, achter het net vissen over de jaren waarin de belastingaanslag al definitief vaststaat.

Een tegenvaller voor deze groep. Wel belasting betalen, terwijl de heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat voelt niet goed. Deze laatste uitspraak zal ongetwijfeld weer aanleiding zijn voor een nieuwe ronde aan (proef)procedures waarin de vermogende belastingbetalers in Nederland hun recht proberen te halen. Ellenlange procedures met een ongewisse uitslag liggen in het vooruitzicht.

Effect op inkomensafhankelijke regelingen

Natuurlijk zijn deze uitspraken een groot probleem voor de Belastingdienst. Zo moeten tal van computerprogramma’s aangepast worden. Maar hier blijft het niet bij. Niet alleen de Belastingdienst heeft te kampen met de gevolgen van deze uitspraken van de Hoge Raad. Er zijn namelijk veel inkomensafhankelijke regelingen waarbij het verzamelinkomen van belang is. En daar telt ook het inkomen uit box 3 in mee.

Het rechtsherstel box 3 zal voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3-inkomen daalt en daarmee ook het verzamelinkomen. Dat verzamelinkomen is voor veel regelingen de basis om een subsidie of een tegemoetkoming te krijgen. En er zijn veel regelingen. Schrikbarend veel. Uit een interdepartementale inventarisatie zijn 21 regelingen naar voren gekomen waarin het inkomen van belang is.

Gevolgen voor erfbelasting

Onder meer de erfbelasting, rechtsbijstand, energiebespaarlening via het warmtefonds, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, Wet Kindgebonden Budget, zorgtoeslag, ouderenkorting, aanvullende beurs, tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing (WTOS), draagkrachtberekening, bijverdiengrens in het MBO, inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en verhuurders eigen bijdrage WLZ/WMO worden al dan niet toegekend, afhankelijk van het inkomen.

Al het gedoe rondom box 3 heeft dus niet alleen gevolgen voor de directe belastingheffing over het vermogen. Het heeft verstrekkende gevolgen voor tal van andere inkomensafhankelijke regelingen. Wat zijn we toch een ingewikkeld land geworden. Zucht!

Meer over


Beheer