Rechtstreekse landbouwsteun komt goed terecht

De rechtstreekse betalingen aan Europese boeren vertonen nauwelijks fouten. Dat stelt de Europese Rekenkamer in de jaarlijkse beoordeling van de begroting en de ontwikkelingsfondsen van de Europese Unie.

Het merendeel van de landbouwuitgaven (ongeveer 70%) gaat in de vorm van rechtstreekse betalingen naar Europese boeren. Mede dankzij de de registratie van landbouwpercelen is het foutenpercentage bij de rechtstreekse betalingen in de loop van de tijd afgenomen.

Fouten bij regelingen

Daarentegen worden meer fouten vastgesteld bij regelingen waarbij de begunstigde declaraties moet indienen. Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, zegt in een toelichting dat in het kader van de regelingen voor plattelandsontwikkeling bij voorbeeld steun werd gegeven aan een akkerbouwer die steun had aangevraagd voor de opslag van veevoeder voor zijn honderd schapen. Bij controle bleek dat de veevoeropslag voor veel meer doeleinden werd gebruikt dan alleen opslag van veevoer. Die regeling was bedoeld voor kleine veehouders, terwijl de begunstigde een akkerbouwer was met meer dan 1.000 hectare.

Geen sprake van fraude

Dat subsidies niet altijd geheel volgens de regels zijn verstrekt, wil niet zeggen dat er sprake is van fraude. Soms komen bedrijven ook in de problemen door tegenstrijdige nationale en Europese regelgeving, zoals dat het geval was bij een irrigatieproject in een EU-lidstaat. Daarbij vereiste de EU-regelgeving dat er vooraf een vergunning moest worden verleend, terwijl de nationale wetgeving pas achteraf een vergunningverlening toestond.

De Europese Rekenkamer heeft goedkeuring gegeven aan de financiële verantwoording van de Europese Commissie en ook voor de ontvangsten. Maar bij de uitgaven is sprake van een afkeurende verklaring, vooral omdat bij de declarabele subsidies een hoog risico is dat de gelden niet goed terechtkomen. Dat speelt met name buiten de landbouw, bij voorbeeld bij de steun voor innovatie en research, aldus Brenninkmeijer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.