Recordomzet HZPC, maar wel fors kleinere winst

02-10-2020 | |
Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Aardappelhandelshuis HZPC boekte het afgelopen boekjaar 2019/2020 een recordomzet. Maar het nettoresultaat is erg laag vanwege een eenmalige afwaardering van enkele miljoenen euro’s.

HZPC realiseerde in 2019/2020 een omzet van € 364 miljoen. Dat is een record en bijna € 14 miljoen meer dan in het boekjaar er voor. De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (waardedaling immateriële activa)) is uitgekomen op € 17 miljoen. Dat is € 1 miljoen lager dan vorig boekjaar.

Fors lager nettoresultaat

Ondanks de recordomzet zakte het nettoresultaat fors naar € 1,2 miljoen tegen € 9,4 miljoen in het boekjaar er voor. Dat komt door een éénmalige afwaardering van enkele miljoenen euro’s, zegt directeur Gerard Backx. “HZPC wil een ERP-systeem (enterprise resource planning) invoeren. Nu moeten we gegevens uit andere landen met de hand invoeren in ons bedrijfssysteem. Dat moet anders. Maar de implementatie van het ERP-project sloot nog niet aan bij onze organisatie. Daarom hebben we het project voorlopig stop gezet. De kosten die we hebben gemaakt komen nu in één keer ten laste van het nettoresultaat over 2019/2020.”

Investering niet volledig verloren

De investering is echter niet volledig verloren gegaan, zegt Backx. “We gaan in de toekomst een ERP-computersysteem implementeren. Een aantal kosten hoeven we nu niet meer te maken.” Door de afwaardering is het nettoresultaat het laagste in 7 jaar. HZPC betaalt € 1 dividend per certificaat van aandeel. Ook dit is het laagste dividend in 7 jaar.

Toch vindt Backx dat HZPC een mooi operationeel resultaat heeft geboekt. “De omzet is een record. We hebben 892.000 ton pootaardappelen direct of via licentienemers verkocht. Ook dat is een record.”

Onzekerheid door coronacrisis

Hoe het lopende boekjaar 2020/2021 gaat verlopen is onzeker door de coronacrisis. Backx: “De gevolgen van de pandemie in 2019/2020 waren nog beperkt. We verwachten dat deze voor het lopende boekjaar veel groter zullen zijn. Er is een grote economische recessie in diverse landen waar HZPC pootaardappelen afzet. We maken ons zorgen over het gebrek aan harde valuta van verschillende landen en de zeer lage prijs van consumptieaardappelen in nagenoeg alle landen. We zullen dan ook voorzichtig zijn het komende jaar. Maar ook aan deze crisis komt ooit een einde.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer