Redelijk stabiele zuivelmarkt

04-08 | |
Bakken schepijs in een ijssalon. Vanwege veel buitenlandse vakanties is de vraag naar zuivel in Nederland kleiner. - Foto: Canva/ZeynepOzy
Bakken schepijs in een ijssalon. Vanwege veel buitenlandse vakanties is de vraag naar zuivel in Nederland kleiner. - Foto: Canva/ZeynepOzy

In de zuivelmarkt zijn deze week weinig veranderingen. Omdat veel mensen op vakantie zijn in het buitenland is de binnenlandse zuivelvraag lager, waardoor de prijzen onder druk staan. Toch zijn er nauwelijks prijswijzigingen.

De prijs voor rauwe melk blijft deze week in Nederland op 56 cent per kilo staan. De prijs van concentraat noteerde 5 cent lager en komt uit op € 3,40 per kilo. Na corona kende dit product nog een flinke opleving door een goede vraag uit Griekenland en Kroatië, maar nu is de markt genormaliseerd.

De botermarkt is ook redelijk stabiel, waarbij de roomprijs vaak ook stabiel blijft. Deze week steeg de roomprijs licht, met gemiddeld 5 cent en kwam uit op € 8,20 per kilo.

Poedernoteringen wereldmarkt lager

De poedermarkt bleef deze week ongewijzigd en liet geen prijsveranderingen zien in magere- en vollemelkpoeder en in weipoeder.

Een opvallende tender van Fonterra vanuit Nieuw-Zeeland en tweewekelijkse verkoop van mageremelkpoeder door Arla in Azië zorgt voor lagere poedernoteringen op de wereldmarkt.

Nederlandse en Europese poeder is naar verhouding duur, waardoor Europa moeilijk kan concurreren met Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Prijsstijging foliekaas

De kaasmarkt is deze week vrij stabiel met een lichte tendens naar boven. Het aanbod aan mozzarella en Emmertaler is deze week wat krapper, met een prijsstijging tot gevolg. De markt voor foliekaas blijft goed en de prijs daarvan stijgt met 5 cent per kilo naar € 5,05 per kilo.

De komende weken wordt een rustige markt verwacht. Na de vakanties volgt weer het normale binnenlandse consumptiepatroon van zuivel. Zonder een toenemend melkaanbod, is daardoor een stijging van zuivelprijzen mogelijk.

Prognose: rustige zuivelmarkt.

Beekman
Janet Beekman Freelance redacteur
Meer over


Beheer