Regels nekken groenere gewasbescherming

27-02-2020 | Laatste update op 08-08 | |
Een medewerker versprijdt roofmijten (natuurlijke vijanden) tussen aubergineplanten in opkweek. - Foto: Roel Dijkstra
Een medewerker versprijdt roofmijten (natuurlijke vijanden) tussen aubergineplanten in opkweek. - Foto: Roel Dijkstra

Europese regels die de inzet van gewasbeschermingsmiddelen moeten verminderen, werken niet goed. Ze belemmeren zelfs de omslag naar meer duurzame middelen met minder risico’s voor biologische methoden. Dat dilemma kwam duidelijk naar voren tijdens het jaarcongres van nieuwsplatform Foodlog.nl.

Dat congres werd gehouden bij Koppert Biological Systems, leverancier van producten en diensten van biologische gewasbescherming, in Berkel en Rodenrijs. Het congres draaide om de vraag ‘Landbouw zonder chemie, hoe dan?’

Lees verder onder de tweets

Eickhout kritisch op EU-beleid

Europarlementarier Bas Eickhout (GroenLinks) toonde zich kritisch op het bestaande EU-beleid. Hij wees op de geringe afname van de hoeveel werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen in de afgelopen jaren. Ook wees hij erop dat er Europees gezien weinig aandacht is voor Geïntegreerde duurzame gewasbescherming (Integrated Pest Management IPM).

Tegelijkertijd is hij niet voor aanpassing van de regels die onder meer zijn vastgelegd in de verordening 1107. “Het gevaar is dan dat er aanpassingen komen die averechts werken”, aldus de politicus. Hij pleit dan ook voor een veel sterkere inzet op IPM.

Technieken voor betere gewassen worden tegengehouden

Prima, volgens een akkerbouwer in de zaal, maar dan zijn er ook betere gewassen nodig. En de technieken die dat mede mogelijk kunnen maken, zoals Crispr Cas, worden juist tegengehouden door partijen als GroenLinks.

Kritiek op de regels voor gewasbescherming kwamen uit meerdere hoeken. Vanuit belangenorganisatie voor groene gewasbescherming Artemis, toezichthouder op de biologische sector Skal, Koppert en andere organisaties is de kritiek dat de regels gericht zijn op toelating van stoffen. “Een stoffenwet past niet voor de toelating van biologische methoden”, volgens Piet Boonekamp van Artemis.

‘Kilo’s werkzame stof geen goede indicator’

Jo Ottenheim van Nefyto, de brancheorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, was duidelijk over de verordening: “Die functioneert niet op de huidige manier. Middelen verdwijnen en nieuwe komen er niet voor in de plaats.”

Volgens Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland is kilo’s werkzame stof geen goede indicator. Ze riep op om dat onderscheid wel te maken omdat schadelijkheid verschilt en om bondgenoten te zoeken voor de discussie over IPM. Verder wees ze op de verschillen in efficiëntie van middelen en dat die efficiëntie van chemische middelen soms hoger is. “Effectiviteit, daar gaat het om”, volgens Verberkt.

Henri Oosthoek van Koppert hekelde de trage besluitvorming in de EU die nieuwe producten en methoden belemmert. “Als we ons alleen zouden richten op de EU zou ons bedrijf in 2030 niet meer bestaan.”

Lees ook het opinieartikel van Ctgb-directeur Ingrid Becks:
Discussieer met rationele argumenten

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer