Regels voor azolen aangescherpt

25-02-2021 | Laatste update op 09-03 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

De regels voor het gebruik van azolen (schimmelbestrdijders) in de bollenteelt worden definitief aangescherpt.

Dat heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) besloten. Bollentelers moeten voldoen aan een protocol om hun afvalhopen af te dekken en binnen twee weken op te ruimen. De maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de schimmel Aspergillus fumigatus resistentie kan ontwikkelen en daardoor in de humane gezondheidszorg moeilijker te bestrijden zijn.

Protocol

Over de aanpassing van de regels is overleg gevoerd met onder andere de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de branchevereniging van de bloembollensector. Er is een protocol afgesproken dat er op neer komt dat bollentelers hun azoolhoudende afvalhopen moeten afdekken. Afvalhopen moeten binnen twee weken worden afgevoerd, verbrand, vergist of uitgereden.

Compostering op eigen bedrijf onder strikte voorwaarden mogelijk

Compostering op eigen bedrijf blijft onder strikte voorwaarden mogelijk, waarbij de teler moet aantonen dat de temperatuur in elk geval in twee aaneengesloten perioden van drie dagen boven de 60 graden (Celsius) is geweest. Van de temperatuurmeting en het composteringsproces moet een logboek worden bijgehouden.

Het protocol is meteen van kracht geworden.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer