Regen in juli een zegen voor gewassen in EU

28-07-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De regen in juli was een zegen voor de gewassen in Europa. Vooral bij zomergerst verwacht het Joint Research Centre (JRC) een verhoging van de hectareopbrengst.

In juni ging JRC, het onderzoeksbureau van de Europese Commissie, nog uit van gemiddeld 4,07 ton zomergerst per hectare in de EU. In het Mars-rapport van juli verwacht het centrum een gemiddelde opbrengst van 4,33 ton. Dat is een plus van 6,4%.

Grotere opbrengst aardappelen en bieten verwacht

JRC heeft ook bij aardappelen en bieten de oogstprognose verhoogd. Ten opzichte van juni plust de hectareopbrengst bij aardappelen met 0,4% naar 34,2 ton (alle aardappelsoorten). De prognose bij suikerbieten stijgt 0,5% naar 75,9 ton. De gemiddelde hectareopbrengst van aardappelen in de EU ligt 5,5% boven het 5-jaarlijks gemiddelde. Suikerbieten zitten daar 1,8% boven.

Weinig hitte en voldoende regen in juli

Het onderzoeksbureau voert de verhoging door in de oogstprognoses omdat het weer in juli vrij gemiddeld was met voldoende regen in vrijwel geheel Europa. Er waren weinig hittegolven.

Alleen in Midden-Europa, Zuidwest-Finland en Zuid-Rusland was het weer extremer in juli. Dat had vooral een negatief effect op wintertarwe. Daarom heeft JRC de oogstprognoses voor tarwe fors verlaagd ten opzichte van juni voor Bulgarije (-21%), Hongarije (-8,3%), Roemenië (-32%) en Finland (-22%).

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer